Glasfakta november 2017

Nu må vi have bedre indeklima på skolerne

I forrige Nyhedsbrev havde vi et indlæg om, at den store fokus på energispareforanstaltninger med krav om mere og mere energieffektive glasløsninger i nogen grad har overskygget ønskerne til indeklimaet.

En evaluering af de udmeldte energikrav til nye bygninger i 2020 har nu vist, at de ikke giver mening hverken økonomisk eller energimæssigt. Man har derfor i Transport- Bygnings- og Boligministeriet besluttet at fastholde den udmeldte stramning som en frivillig lavenergiklasse i bygningsreglementet i stedet for at gøre den obligatorisk. Dejligt at man har valgt at lytte til branchens indvendinger.

Et sted man nu kan vælge at sætte en højere standard er inden for skolerne. Arbejdstilsynet har i 2017 besøgt 346 skoler rundt om i landet, 84 af skolerne havde dårligt indeklima og levede ikke op til kravet om ordentligt luftskifte.

Hvis det samme gælder for landsgennemsnittet, vil det sige, at i 25% af de danske skoler er indklimaet så ringe, at det ikke lever op til Arbejdstilsynets krav om ordentligt arbejdsmiljø. Det må være rimeligt, at lærer og elever får ordentlige forhold at arbejde under.

Forbedringer kan blandt andet ske inden for ventilation, solafskærmning og isolering. Korrekt valg af glas i vinduerne til eksempelvis klasselokaler er meget afgørende for et godt indeklima. Derfor skal man have meget mere fokus på mængden af lys gennem glasset, men også varmen fra solen. Personbelastningen i lokalerne er stor, så der er ikke behov for at holde på varmen.
Et korrekt glasvalg er et godt sted at starte og det koster ikke ekstra, hvis man alligevel skal renovere eller bygge nyt.

På den måde kan man sikre, at elever og lærere ikke arbejder under forhold, som ikke kan accepteres af Arbejdstilsynet.

Læs mere her.

Læs om: Glas til skoler og undervisningsbygninger

Læs mere om g-værdi på Glasfakta

Regeringen reviderer energikrav til nye bygninger i 2020

Over de sidste par år er der gennemført en evaluering af energikrav til nye bygninger i bygningsklasse 2020, der var en del af Energiaftalen fra 2008. Evalueringen viser, at de udmeldte energikrav ikke bliver hverken privat- eller samfundsøkonomisk rentable.

Den nye revision indebærer, at kravene bliver justeret på en mere hensigtsmæssig måde, der er i tråd med byggebranchens anbefalinger.

Læs mere her.

Se Debatindlægget om emnet fra forrige Nyhedsbrev.

SMVdanmark er det nye navn for Håndværkerrådet

Håndværksrådet, har skiftet navn til SMVdanmark. Den nye strategi og navneskiftet er udtryk for, at organisationen vil favne bredere og kæmpe for flere typer af virksomheder i flere brancher, og det skal det nye navn afspejle.

Læs mere her.

I bydelen Skanderborg Bakker er de nyeste boliger beklædt med hærdet hvidt glas

Siden Arkitema Architects i 2005 udtænkte den nye bydel, er der skudt variationer af hvide huse op på bakketoppen med udsigt over Skanderborg Sø. Alle bygninger i området er hvide, men er præget af diversitet.

Se mere her.

Læs om: Termisk hærdet sikkerhedsglas

Nu skal der findes kandidater til årets Aluminium Byggepriser

I 2018 skal der uddeles to priser, som honorerer intelligent og innovativ brug af aluminium i byggeri. Det er Alufacadesektionen i Dansk Byggeri og Aluminium Danmark under Dansk Industri, der uddeler priserne.

Indsendte forslag skal være udført og taget i brug inden 1. dec. 2017.

Læs mere om Aluminium Byggeprisen 2018 her.

Ny brandsikring i biblioteket på DTU

Snoer Alu ApS har fremstillet og monteret nye godkendte glasvægge i specielle Schüco-profiler med brandglas i DTU-bibliotekets øverste etage, som tidligere var åben mod den store atriumgård.

Se mere her.


Tag og solceller i et!

Den danske virksomhed Innogie har udviklet et nyt solcelletag, der udelukkende består af solceller. Taget kan sammen med et passende batteri dække op til 80% af energibehovet i en husstand - lige fra elektricitet og varme til varmt vand. Kun i de mørke vintermåneder er der behov for bidrag fra el-nettet.

Se mere her.

Læs om de forskellige typer af solceller i artiklen, Fakta om solceller

Nyt fra Statens Byggeforskningsinstitut

Ny branchevejledning for indeklimaberegninger
Vejledning skal sikre ensartethed i branchen i forhold til, hvordan der regnes på indeklima. Branchevejledningen sigter mod, at anvise metoder til beregning og kravspecifikation af indeklima afhængigt af bygningstypen. Der skelnes derfor mellem boliger og erhverv.

Vejledningen kan ses her.

SBi-anvisning 258 - 3. udgave
Anvisning om Bygningsreglement 2015 - BR15. Anvisningen forklarer og fortolker bestemmelserne i BR15 gældende fra 1. juli 2017

De nye BR15-ændringer omfatter blandt andet krav til:
· Tilgængelighed for fritliggende enfamiliehuse
· Indretning af kollegier og tagboliger
· Opførelse af skure og drivhuse
· Håndtering af affald
· CO2-indhold i indeluften i daginstitutioner og skoler

Anvisningen kan ses her.
Afmeld nyhedsbrev her Problemer med at læse denne mail? - Klik her