Glasfakta august 2017

2000m2 terrasse på Sallings tag

Nu åbner en 2000m2 terrasse på Sallings tag højt hævet over byen og med 360 graders udsyn.

Der er plads til 700 personer på terrassen. Til opdeling af de forskellige haveafsnit er der anvendt værn af glas. Salling Bar & Bistro udvider og flytter ind i et nyt væksthus, hvor der er plads til 55 siddepladser.

Et ekstra element til terrassen er en svævende bro, der går ud over Strøget. Yderst på broen er gulvet udført i 50 mm tykt glas, så de modige besøgende kan kigge ned på Strøget 27 m under sig.

Læs om gulvglas på Glasfakta

Glasfakta afholder kursus om glas

Kurset indeholder foreløbig viden om BR18 herunder certificeringsordninger for konstruktioner og brand. Vi kommer også omkring glasvalg i henhold til BR15, funktionsglas, energi og indeklima med mere.

Kurset afholdes:

Mandag 11. september 2017 kl. 12:30-16:30 på Montra Hotel Sabro Kro, Sabro

Kurset henvender sig til medarbejdere, der i tilbuds-, projekterings- og/eller udførelsesfasen arbejder med planglas og termoruder i byggeri.

Se mere om kurset og tilmelding.

Rudefacade isolerer 10 gange bedre og fylder mindre

Den nye overbygning på August Krogh Instituttet på Københavns Universitet, hvor Institut for Idræt og Ernæring har til huse, er udført af ruder med U-værdier så lave som 0,15 W/m²-K.

Se mere her.

Beskyt glasset på byggepladsen

Glasindustriens tekniske udvalg bakker op om beskyttende folier, der skal beskytte glas og rammer, mens arbejdet på byggepladsen er i gang.

Læs mere her.

Nye lukkede altaner skal afhjælpe støjgener

Nu skal 52 åbne altaner i Andelsforeningen AB Hyrdevangen på Utterslevvej i København lukkes med glas. De lukkede altaner gør, at altanen kan nydes året rundt, og de mindsker i høj grad støjen fra trafikken.

Se mere her.

Nyt fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen

NYT I BR15 pr 1.juli 2017
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har offentliggjort nye regler i bygningsreglementet, hvor dele af Bygningsstyrelsens erfaringer med performancetest er indarbejdet som et krav om funktionsafprøvning af tekniske anlæg.

Se vejledningen her.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsender ny altanvejledning, som forklarer, primært husejere, om, hvordan betonaltaner med udliggerjern kan identificeres, vedligeholdes og repareres.

Se vejledningen her.

Glas - Vindues - og Facadedagen 5. oktober 2017

Den største, samlede temadag om glas, ruder, vinduer og facader i byggeriet finder sted i Århus torsdag 5. oktober 2017.

Teknologisk Institut, Glarmesterlauget i Danmark, Glasindustrien og Vinduesindustrien står bag temadagen. Temadagen holdes på Teknologisk Institut i Århus.

Læs mere her.

Afmeld nyhedsbrev her Problemer med at læse denne mail? - Klik her