Glasfakta oktober 2016

Nåede du det ikke i foråret? Nyt glaskursus.

Vi gentager Glasfaktas aktuelle kursus om glas. Som i juni afholdes kurset både i Jylland og på Sjælland.

Tirsdag d. 22. november 2016 kl. 12:30-16:30 på Montra Hotel Sabro Kro, Sabro
Onsdag d. 23. november 2016 kl. 12:30-16:30 på Emmaus Galleri & Kursuscenter, Haslev

Kurset indeholder informationer om kravene til glas i BR15, dimensionering i forhold til personsikkerhed, sikring og brand og mange andre interessante emner.

Kurset henvender sig til medarbejdere, der i tilbuds-, projekterings- og/eller udførelsesfasen arbejder med planglas og termoruder i byggeri.

Se mere om kurset og tilmelding her.

Glas med garanti

Vil man være sikker på at få den helt rigtige glasløsning, skal man kigge efter mærket ’Glas med Garanti’ hos en af de 220 selvstændige glarmestre i Glarmesterlauget i Danmark.

Glarmesterlaugets garanti dækker alt glarmesterarbejde op til 100.000 kr. Der er ingen klagegebyrer, og Glarmesterlauget sender eksperter ud for at vurdere de enkelte sager.

Se mere på Glarmesterlauget

Læs mere om døre og vinduer

Nyt offentlig glasoverdækket gårdrum ved rådhuset i Uppsala

Henning Larsen Architects har i samarbejde med landskabsarkitekterne SLA og Tyréns vundet konkurrencen om et nyt rådhus i Uppsala.

Projektet er en om- og tilbygning af det eksisterende rådhus, der kun blev delvist opført efter de oprindelige tegninger. Henning Larsen Architects' forslag bygger videre på konkurrenceforslaget fra 1957.

Læs mere her

Hent gratis energiløsninger til energirenovering

Du kan hente gratis energiløsninger med information og illustrationer, som gør det lettere at energirenovere effektivt og korrekt.

Find energiløsningerne på Byggeri og Energi.

Støjskærm til den nye del af motorvejen mellem Århus og Herning

Til motorvejsstykket er der designet en helt særlige støjskærm som pryder landskabet over mere end 5,2 kilometer. Støjskærmen er udviklet i flere udgaver: En gennemsigtig og klar, en mat grøn støjskærm til skovmæssige områder, og en stærk orange, som er del af det særlige bymæssige udtryk.

Læs mere her

Tagdagen 2016 - 31. oktober i Middelfart

Du får praktiske løsninger på de mest aktuelle temaer vedrørende tage, og du præsenteres for den nyeste viden inden for tagområdet.

Carl Axel Lorentzen fra Glasfakta er en af forelæserne.

Se mere om kurset og tilmelding.

Se mere om glastage på Glasfakta.

Solafskærmninger - Ny SBi-anvisning

SBi-anvisning 264 er tænkt som et redskab til projekterende ingeniører og arkitekter, der skal træffe beslutninger om facadeudformning og solafskærmning i forbindelse med nybyggeri eller renovering.

Anvisningen gælder i henhold til Bygningsreglement 2015 og relaterer sig til Arbejdstilsynets At-Vejledning A.1.2 og A.1.11.

SBi-anvisningen kan købes her

Læs mere om solafskærmning.

Ny europæisk standard DS/EN 16758:2016

Curtain walling – Bestemmelse af styrken i sprosseforbindelser – Prøvningsmetode og krav.
Udgivet 25.08.2016

Du kan købe den her på Dansk Standard Webshop
Afmeld nyhedsbrev her Problemer med at læse denne mail? - Klik her