Eiler Thomsen Alufacader A/S
Ivar Lundgaards vej 25
7500 Holstebro

Mail: eta|et-alu.dk

Eiler Thomsen Alufacader A/S

Mere end 35 års erfaring


Siden stiftelsen i 1983 har Eiler Thomsen Alufacader arbejdet sig op til at være en af Danmarks førende glas/alu facadeentreprenører, med hovedvægten lagt på kvalitet, know-how og leveringstider.


Vores metier er enkeltsiddende alu-vinduer og døre, dobbeltfacader, curtainwall, Structural glazing, ovenlys og pladebeklædning.


Eiler Thomsen Alufacader er beliggende i Holstebro og beskæftiger ca. 130 medarbejdere fordelt på 25 funktionærer, 60 værkstedsarbejdere og 45 montører. Heraf 15 montører med bopæl på Sjælland.


Vi opererer fortrinsvis på det danske marked, men udfører ligeledes entrepriser i Sverige, Norge, Tyskland, England og på Grønland og Island. På hjemmemarkedet er hovedparten af vores ordrebeholdning koncentreret i hovedstadsområdet samt Aarhus området.


Eiler Thomsen Alufacader A/S udmærker sig med en meget erfaren og trofast medarbejderkerne både indenfor projektering, produktion og montering. Alle projektledere og salgsmedarbejdere har byggeteknisk baggrund som enten ingeniører eller bygningskonstruktører. Værkstedsfolk og montører er for hovedpartens vedkommende uddannet tømrer eller smede.


Vores værdinormer er at besidde og udvise troværdighed, faglig ekspertise og samarbejdsevne.