« Tilbage

Sikkerhedsglas i skoler, daginstitutioner mv iht BR18

Sidst revideret sep 2018
Glasfakta

Personskader forårsaget af glas kan ske ved løb og leg

Glas bruges ofte i byggerier på en sådan måde, at det vil være nødvendigt at overveje særlige løsninger for at opnå et forsvarligt sikkerhedsniveau.

Personskader forårsaget af glas kan ske ved løb og leg, hvor personer kolliderer med døre, vinduer, skillevægge og rækværk af glas. Risiko for personskade kan reduceres ved, at man er opmærk på de enkelte risikofaktorer, der kan have betydning ved udformning af bygningen i forhold til bygningens indretning, funktion og brug, samt ved anvendelse af egnede glastyper.

I bygningsreglementets vejledning skal der vises særlig opmærksomhed mht. personsikkerhed iht.:

2.3.3. Skoler, daginstitutioner mv.

"I skoler, fritidshjem, ungdomsklubber og lignende vil der være øget risiko for, at der kan forekomme personkollision med glaspartier, eksempelvis ved trængsel og leg.

Da kollisioner tillige vil kunne ske med høj fart, vil der være en øget risiko for at glaspartier i gang- og fællesarealer, glas i vinduer og døre, samt glaspartier ved siden af døre der vil kunne forveksles med åbninger, kan medføre skæreskader, med mindre glasset er afskærmet eller markeret og udført af sikkerhedsglas.

I klasselokaler, møderum mv. kan vinduer med almindelig brystning udføres med almindeligt glas, da risikoen for kollision vil være beskeden.

I børnehaver, specialskoler med videre, hvor børnene ikke vil kunne forventes at være opmærksomme på risikoen ved kollision med bygningsglas, kan lavtsiddende glaspartier under almindelig brystningshøjde og glaspartier i almindelig dørhøjde være afskærmet eller markeret og udført af sikkerhedsglas.

I rum, hvor der kun opholder sig personale, vil vejledningen for Kontorer kunne anvendes.

I gymnastiksale, aktivitetsrum og lignende vil vejledningen for Gymnastiksale, sportshaller mv. kunne anvendes.”


Sikkerhedsglas (safety)

Personsikkerhed prøves iht DS/EN 12600
Både hærdet og lamineret glas kan prøves som personsikkerhedsglas.
Prøvningsmetode giver klassifikation afhængig af faldhøjder og pendulvægt.
Typiske modstandsklasser jvf DS/EN 12600:
6mm hærdet glas: 1(C)2,
6,4mm lamineret glas: 2(B)2,

Mærkning

Det er obligatorisk at hærdet glas skal være produktmærket på glasset iht DS/EN 12150.

Det er frivilligt om lamineret glas skal være mærket. Hvis der indgår hærdet eller varmeforstærket glas i det laminerede glas, er der ikke krav om mærkning af det enkelte glas.

Det er frivilligt om sikkerhedsglas skal være mærket iht DS/EN 12600.

CE-mærkning

Iht. Byggevareforordningen (tidl. Byggevaredirektivet) skal alt hærdet og lamineret glas, samt termoruder være CE-mærket. Ydeevnebeskrivelsen (DoP) skal ikke være på glasset/ruden, men på et særskilt dokument. Se mere på byggevareinfo.dk

Bygningsreglmentets vejledning

De generelle regler ses i ”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger”.

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev