« Tilbage

Beregning af udvendig kondens

Sidst revideret okt 2018
Glasfakta

Hvornår dannes der udvendig kondens på vinduer og facader, og kan man forhindre det?

På DTU har man arbejdet med problemstillingen, og Jørgen M. Schultz og Finn H. Kristiansen herfra har udarbejdet et projekt: "Energimæssig helhedsvurdering af vinduer”.

I projektet er opbygget et program, der kan beregne kondenshyppigheden som funktion af en række faktorer. Med programmet er det muligt at undersøge en række muligheder for at eliminere problemet med udvendig kondens.

Resumé

En tolags energirude har en center U-værdi meget tæt på 1 W/m2K. Yderligere reduktion af U-værdien kræver tilføjelse af et ekstra lag glas, hvorved U-værdien kan sænkes yderligere til omkring 0,5 W/m2K. Dette medfører til gengæld en væsentlig reduktion i rudens g-værdi og i dagslystransmittansen.

Udvendig kondens

Udvendig kondens på godt isolerende ruder udgør en væsentlig anvendelsesmæssig gene. Fænomenet, der skyldes underafkøling af den yderste glasoverflade ved udstråling til himlen, optræder i Danmark ved U-værdier omkring 1,3 W/m2K og nedefter.

Løsning med belægning

Den mest effektive løsning er at anvende en hård lavemmisionsbelægning på det yderste glas, hvilket praktisk taget løser kondensproblemet for ruder med U-værdier ned til 0,5 W/m2K. Løsningen indebærer imidlertid en reduktion af rudens g-værdi. En anden løsning kan være de nye hydrofile belægninger, der ikke påvirker sol- og lystransmittansen.

Belægningernes primære mål er at mindske rengøringsbehovet, idet belægningen bevirker, at der ikke kan dannes vanddråber på overfladen, men at de trækkes ud over hele ruden. Det vides endnu ikke, hvordan ruden opfører sig i frostvejr.

Elopvarmning af det yderste lag glas enten permanent til lige over luftens dugpunkt eller om morgenen efter behov er måske en attraktiv løsning, der rent energimæssigt er en god investering, hvis det kan fremme brugen af bedre isolerende rudeløsninger.

Analyser udført med programmet


Figuren herover viser timer om året med kondens på ruder med forskellige U-værdier. Ingen udhæng. Tallene angiver det maksimale energiforbrug der kræves til at fjerne kondensen ved opvarmning af det yderste lag glas.


Figuren herover viser døgnfordelingen af de 528 timer med kondens, der er beregnet for 2-lagsruden. Fordeling af kondenstimer gennem døgnet for en rude med en U-værdi på 1,1 W/m2K og en udvendig emittans på 0,85.


Figuren herover viser fordeling af kondenstimer på månedsbasis for en rude med en U-værdi på 1,1 W/m2K og en udvendig emittans på 0,85.

Kilde: "Energimæssig helhedsvurdering af vinduer”.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev