« Tilbage

Krav til indendørs kunstig belysning

Sidst revideret aug 2018
Glasfakta

Generelle krav og vejledning vedrørende indendørs kunstig belysning findes i Bygningsreglementet.

Belysning i et rum har betydning for vores oplevelse af rummet. Kunstlys er lettere at ændre end dagslyset. Kunstlysanlæg har ofte en lang levetid, og med nye lyskilder som LED-pærer vil et belysningsanlæg sandsynligvis have en endnu længere levetid. Det er derfor en god idé at planlægge kunstlyset grundigt og under hensyntagen til de funktioner, rummet har.

Krav i Bygningsreglement 2018

Bygningsreglement 2018 stiller krav til belysningens omfang og effektivitet i arbejdsrum og beboelsesrum. Reglerne kan ses i bygningsreglementets Kapitel 18, Lys og udsyn (§ 377 - § 384)

§ 382 - § 384 Elektrisk belysning

§ 382 Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal:

  1. have elektrisk belysning i fornødent omfang. Arbejdspladsbelysning skal udføres i overensstemmelse med DS/EN 12464-1 Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser sammen med DS/EN 12464-1 DK NA.
  2. forsynes med energieffektiv belysning.
  3. forsynes med automatisk dagslysstyring, hvis der er tilstrækkeligt dagslys.
  4. hvor der kun er lejlighedsvis benyttelse, forsynes med bevægelsesmeldere. Bestemmelsen gælder også baderum og toiletter i tilknytning til arbejdsrum mv. Anvendelse af bevægelsesmeldere kan udelades, hvor slukning af lyset kan give risiko for ulykker, eller hvor lyskilderne ikke er egnet hertil.
  5. udføres med belysningsanlæg opdelt i zoner med mulighed for benyttelse efter dagslysforhold og aktiviteter. I mindre arbejdsrum, eks. enkeltmandskontorer, kan kravet fraviges.

Stk. 2. Nr. 1-5 kan fraviges, når opfyldelsen vil betyde en afgørende ulempe for virksomhedens drift.

§ 383: § 382 gælder også ved udskiftning af armaturer. Ved udskiftning af armaturer er § 382, stk. 1, nr. 3-5, dog kun gældende, hvor foranstaltningerne samlet set har den fornødne rentabilitet, jf. § 275.

§ 384 Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af belysningsanlægget før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at belysningsanlægget overholder bygningsreglementets krav til belysningsstyrke, samt at dagslysstyring, bevægelsesmeldere og zoneopdeling fungerer efter hensigten.”

Brandtekniske installationer

BR18 stiller desuden krav omkring brandtekniske installationer, herunder nød- og panikbelysning, som skal tjene til at undgå panik og give en belysning, der sikrer, at de, der opholder sig i bygningen kan nå frem til en flugtvej. Kravene findes i ”Bygningsreglementets vejledning om lys og udsyn” afsnit 1.3 om ”Elektrisk belysning (§ 382-383) ” som henviser til: DS/EN 1838 Belysning – Nødbelysning og DS/EN 50172 Belysningssystemer til nødudgange.


Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev