« Tilbage

g-værdi

Sidst revideret nov 2017
Glasfakta

Den energi som kommer gennem glasset, værdien er mindst lige så vigtig som U-værdi

Glasset i facader og vinduer beskrives med de tre væsentlige faktorer for energiforbruget i en bygning: U/LT/g

U for U-værdi (isolering) LT for lystransmittans, g for g-værdi (total solenergitransmittans).

Solstråling g-værdi

Solstrålingen, der rammer glasset, består af: Ultraviolet- (UV), Lys-(LT) og Infrarød-Stråling (IR).

Solens stråler (I), der rammer en termorude og dermed bidrager til temperaturforholdene i bygninger, fordeler sig i termoruderne ved:

Refleksion(SR), Absorption (SA) og Transmission (ST)Den totale solenergitransmittans kan reguleres ved brug af farvet eller solafskærmende glas

I = SR+SA+ST = 100%

En del af den absorberede energi (A) af stråler dels udad og dels indad. Den samlede solenergi, der kommer ind, er derfor den direkte transmission (T) + af stråler energi = g-værdi.

g-værdi = gratis opvarmning

Begrebet g-værdi har fået navn efter det tyske Gesamtenergiedurchlässigkeit. Når tid på dagen, tid på året og geografisk orientering (verdenshjørne) kendes, kan man beregne:


Sollys og g-værdi angives i henhold til DS/EN 410: ” Bygningsglas - Bestemmelse af lys- og solstrålingskarakteristika. 2011”

BR15: Energiforbrug

Med BR15's energikrav til bygninger vil der blive stillet krav om beregning af det samlede energibehov: energirammen, som omfatter leveret energi til ejendommen – både til opvarmning, ventilation, varmt vand, køling og eventuel belysning.

El 2,5 gange dyrere

Jævnfør BR15 bilag 6 skal den el-energi, der bruges i bygningen til ventilation, køling og belysning ganges med en faktor 2,5.

Derfor vil enhver form for reduktion af el-forbruget være attraktiv. Glassenes g-værdi har således afgørende betydning for et reduceret energiforbrug.

BR15 Bilag 6: ”Sammenvejning af energiformer"

De fleste bygninger forsynes med mindst to forskellige energiformer. Ved sammenvejning af disse forsyningsformer anvendes forskellige faktorer. For bygninger, der opføres efter mindstekravene i BR15, anvendes en faktor 2,5 for el ved sammenvejning med varme. For fjernvarme anvendes en faktor på 0,8. For andre former for varme benyttes en faktor på 1,0 og den relevante nyttevirkning.

For bygninger, der opføres efter bygningsklasse 2020, anvendes en faktor for el på 1,8 og for fjernvarme en faktor på 0,6. For andre former for varme anvendes en faktor på 1,0 og den relevante nyttevirkning.

Ved tilslutning af ny bygning til en eksisterende kedel, som også forsyner eksisterende bygninger, anvendes en faktor på 1,0. Dette gælder også for udnyttelse af spildvarme fra produktionsanlæg elle lignende.

For bygninger, der overholder renoveringsklasserne, anvendes en faktor 2,5 for el. For fjernvarme anvendes en faktor på 1,0. For andre former for varme benyttes en faktor på 1,0 og den relevante nyttevirkning.”

Læs også artiklen: g-værdi og LT-værdi i solafskærmende glas

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas