« Tilbage

Energirammer BR15

jan 2017
Glasfakta
Energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel belysning.

Tilført energi fra forskellige energiforsyningsformer sammenvejes. Bilag 6 med beregningsforudsætninger finder anvendelse ved eftervisning af, at energirammen er overholdt.
(uddrag fra BR15: 7.2.1 Generelt stk.1)

7.2.2 Energirammen for boliger, kollegier, hoteller m.m. (1.7.2016)
(30 + 1000/A) kWh/m2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal.

7.2.3 Energirammer for kontorer, skoler, institutioner og lignende ikke omfattet af kapitel 7.2.2 (1.7.2016)
(41,0 + 1000/A) kWh/m² pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal.


*Bygningsklasse 2020 forventes at blive et obligatorisk krav for opførelse af offentlige nybyggerier ved udgangen af 2018 og opførelse af andre nybyggerier ved udgangen af 2020.

SBi-Avisning (7.2.4.1, STK. 1)
For at fremme udviklingen af ekstra energieffektivt byggeri inkluderer Bygningsreglement 2015 en definition på lavenergibygninger 'bygningsklasse 2020'. Anvendelse af bygningsklassen er i første omgang frivillig, men fra 2020 forventes den at danne baggrund for skærpede energibestemmelser i bygningsreglementet. Kommunalbestyrelsen kan allerede i dag gennem lokalplanerne fastlægge krav om bygningsklasse 2020, jf. planloven (Bekendtgørelse nr. 587, 2013).


Tabel 2: Oversigt over ændringer i kravene til U-værdier (W/m²K). Bygningsreglementets krav markerer normalt en øvre grænse for de anvendte U-værdier *Eksklusiv tillæg 12 som komi 2006.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas