« Tilbage

Ridser på hærdet glas

Sidst revideret okt 2016
Glasfakta

Antallet af klager over ridser i hærdet glas er stigende

Vinduesproducenter og glasproducenterne får flere og flere klager over ridser i glasset på leverede vinduer. Ridserne i glasset kan tilskrives enten fabrikationsfejl på produktet, eller at de er kommet efter, at vinduerne er leveret.

For at undgå fremtidige problemer med ridser på hærdet glas bør glassene leveres med et minimum af indbrændte partikler i glasoverfladen (”pick ups”). Partiklerne kan være af glas eller andre materialer, men selve deres tilstedeværelse betyder risiko for fremtidig skade på glasoverfladen. Det er rimeligt at kræve, at alle i hele kæden af fremstillingsprocessen håndterer glas forsigtigt. Vinduespudsere er professionelle ved rengøring af alle typer af glasoverflader. Men det er urimeligt at kræve af dem, at de skal håndtere hærdede ubelagte overflader langt mere forsigtigt end ved konventionelle planglasoverflader.

Defekter skal opdages så tidligt som muligt

For at minimere risikoen for glas med defekter installeret i vinduerne, er det nødvendigt med en form for kvalitetskontrol, hvor overfladernes defekter opdages så tidligt som muligt, helst straks efter hærdningen. Hvis dette ikke kan opnås, bør en indgående inspektion ved modtagelsen udføres af vinduesfabrikanten/facadeentreprenøren, der sikrer at et minimum af hærdet glas ridses ved efterfølgende vinduespudsning.

Analyser udført på GLAFO Växjö

I en svensk undersøgelse har man analyseret skårene på den eksponerede overflade af hærdet glas. Man har også undersøgt mulige årsager til forureningen/ridserne i glasset og kommet med forslag til foranstaltninger til at mindske risikoen for denne type af ridser.

Nogle af de analyserede glas kom fra 3-lags termoruder returneret fra byggepladsen med omfattende ridser, mens nogle glas blev udtaget straks efter levering fra termorudeproducenten før installation i vinduet. Termoruderne blev delt, mærket og leveret til Glafo for inspektion og analyse. Glafo er det svenske Glasforskningsinstitut i Växjö, der arbejder internationalt med glasforskning, udvikling, uddannelse og teknisk rådgivning, først og fremmest til glasproducenter, glasbearbejdende og glasanvendende virksomheder.

Ridser på de ydre overflader af hærdet glas

Nogle glas havde striber af parallelle ridser over hele overfladen, hvor de fleste var parallelle med de lange sider. En del ridser var meget kraftige.

Ruder der ikke var installeret i vinduer

På glas, som ikke var installeret i vinduerne og dermed ikke udsat for vinduespudsning, var der ingen ridser at se. Nogle tydelige parallelle ridser kunne ikke påvises, som man ville forvente, hvis ridser var kommet under termorudeproduktionen.

At glassene der blev taget fra lager før montering i vinduer ikke havde nogen ridser kunne tyde på, at ridserne på de andre ruder var forårsaget af vinduespudsning.

Undersøgelse af overfladen

En anden undersøgelse blev foretaget ved forsigtigt at trække en metalring over glasoverflader. Så hørtes tydeligt ”knoldelyde” på hærdet glas, men kun på overfladen, der havde været i kontakt med rullerne i hærdeovnen. På den modsatte side af hærdet glas og på begge sider af de uhærdede glas opstod ingen sådan lyd.

Visuel inspektion og markering af knolde, gruber og ridser

Det har været vanskeligt at undersøge og fremhæve de ekstremt små defekter. Nogle steder var forekomsten tættere og gav mere lyd på "ring testen" beskrevet ovenfor. Områder med et stort antal gruber, ridser og knolde blev markeret og stykker fra udvalgte områder taget ud til analyse i lysmikroskop og SEM (Scanning electron microscope).


Glasstykke og aftryk i glas

Resultaterne af analysen af SEM

Den kemiske analyse af urenhederne viste, at hovedparten af disse havde en sammensætning som planglas. Nogle af billederne viste også tydeligt, hvordan ridserne startede i de indsmeltede delvist afhuggede glaspartikler. De fleste af de identificerede forurenende stoffer på overfladen var meget små glasskår. Af de andre partikler indeholdt de fleste keramisk materiale, sandsynligvis fra rullerne i hærdeovnen eller eventuelt støvpartikler eller fragmenter af isoleringsmaterialer i og omkring luftkanalerne i hærdeovnen.


Ridse i hærdet glas - afsluttende ridse og partikel

Test af ridsefasthed

Der er gjort forsøg på at teste de hærdede og uhærdede glasoverfladers ridsefasthed, for at fjerne mistanken om, at overfladen på et hærdet glas skulle være "blødere" end et normalt floatglas. På SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i Borås gennemførte man en sammenlignende test af ridser under en standard kaldet Volvo STD 423-0030. Den testmetode er ikke beregnet til glasoverflader, men eksperter i SP og Glafo vurderede alligevel at den ville give tilstrækkelig indikation for at afgøre, om forklaringen på ridserne skulle søges her.

Testen blev udført på "luftsiden" af et hærdet glas og på et standard floatglas. Der kunne ikke findes nogen forskel mellem de to glasflader. Det har heller ikke været muligt at finde noget, som viser, at der ville være en forskel i overfladernes hårdhed mellem normalt glas og hærdet glas. En forskel i hårdheden af glasoverfladen mellem almindeligt floatglas og hærdet glas anses ikke for at være årsagen til at hærdet glas ridses.

Undersøgelsens konklusion

Ud fra undersøgelsen kunne man se at

Arten af de urenheder og den måde, hvorpå de er brændt ind i glasoverfladen tyder på, at de endte der under hærdningen, mens glasset var varmt, og det er disse urenheder som forårsager ridser under vinduespudsningen.

Rullernes kvalitet og stabilitet er vigtige ligesom renholdelse af anlægget og ovn, arbejdsgange og rengøring af glasset. Fejl i hærdet glas kan normalt identificeres, isoleres og analyseres ved hjælp af mikroskop, SEM (Scanning electron microscope) og EDS (Energy dispersive X-ray spectroscopy)."

Hvad kan der gøres?

De leverandører, hvor problemet er størst, må renovere deres anlæg, og rengøringen må være mere effektiv. Men god vedligeholdelse kan ikke helt eliminere tilstedeværelsen af partikler, da processens karakter og de store mængder luft, der anvendes til køling, kan indeholde luftbårne partikler.Sker der glasbrud under hærdningen er der risiko for, at mikroskopiske glasskår kan ende i ovnen eller på glasset og fastgøres til overfladen af det opvarmede glas.

Krav til leverandørerne

For at undgå fremtidige problemer med ridser på hærdet glas bør glassene leveres med et minimum af indbrændte partikler i glasoverfladen. Partiklerne kan være af glas eller andre materialer, men selve deres tilstedeværelse betyder risiko for fremtidig skade på glasoverfladen. Det er rimeligt at kræve, at alle i hele kæden af fremstillingsprocessen håndterer glas korrekt og at vinduespudsere er professionelle ved rengøring af alle typer af glasoverflader.

Innovation gør det nu muligt at udbedre ridseskader

Der findes nu firmaer, der har specialiseret sig i at genoprette glasoverflader. Ridseskader kan repareres hurtigt, og for langt lavere omkostningerne, end det koster at udskifte ruden. Ud over at omkostningen ved en reparation er omkring 80% lavere, undgår man leveringstid på en rude, der først skal fremstilles, forarbejdes og leveres til byggepladsen.

De fleste ridser kan fjernes, hvis der er nok plads på overfladen til at arbejde på. Skader tæt på rammen, er sværere at udbedre. Dybden afgør hvor lang tid en genopretning tager.

Læs mere i artiklen Kan man undgå ridser i hærdet glas?

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev