« Tilbage

Glas til elevatorer - Vejledning fra Glasindustrien

Sidst revideret sep 2018
Glasfakta

Der er specielle lovkravene til glas i elevatorer for at sikrer personsikkerheden

Når der skal vælges glas til elevatorer, stilles der andre krav til standarder, mærkning og prøvning end til bygningsglas generelt. Dernæst er der en vidtgående kontrol med såvel glastype som montage reguleret af Arbejdstilsynet via nye bekendtgørelser.

Glasindustrien har udgivet en fyldestgørende vej­ledning på specialområdet. Vejledningen giver en gen­nemarbejdet oversigt over de vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af valg og montering af glas i elevatorer og påpeger de nye regler og udeladelse af trådglas i fremtiden.

Glastyper og dimensioner

Vejledningen viser, at hvis man anvender glastyper og -tykkelser i henhold til de viste skemaer, er den helt specielle pendultest ikke nødvendig for at bevise glassets styrke. Hvis man derimod vælger andre glastyper og/eller tyndere glas, kræves en speciel pendultestprøvning i henhold til kravene i DS/EN 81-serien

Pendultesten beskrevet i standarden er helt forskellig fra de øvrige prøvninger for bygningsglas med hensyn til personsikkerhed, da de udføres med to forskellige penduler: Et hårdt pendul af stål med en vægt på 10kg med en faldhøjde på 500mm, og et blødt pendul af læder med en vægt på 45kg med en faldhøjde på 700mm. Der udføres en prøvning af hver på hvert glas, der skal give et resultat uden hul, revner og deformationer og uden mærker i glasset. Disse prøvninger er urealistiske at udføre på ethvert nyt elevatoranlæg og derfor er der for de forskellige glasplaceringer udfærdiget godkendte typer, tykkelser og dimensioner.

Typiske placeringer

De oftest brugte placeringer af glas i elevatorer er i elevatorstolens vægge, i elevatordøren, i skaktvæggens dør og i skaktvæggen som afskærmning for elevatoren. Netop skaktvæggens glas er ikke i standarderne beskrevet på samme måde som for selve elevatorstolens vægge og døre, hvorfor der tidligere ved forhandling med Arbejdstilsynet er blevet udfærdiget en tolkning af, hvordan forhåndsgodkendte glas uden prøvning kan anvendes.

Spejle – nyt krav

Spejle og andre glasflader (iht DS/EN 81-20: 5.4.4) skal, når de anvendes i elevatorstolen, overholde tilstand B eller C i henhold til DS/EN 12600, anneks C, hvis de går i stykker. Det betyder at der skal anvendes sikkerhedsspejle af enten lamineret (brudmønster B) eller hærdet (brudmønster C).

Glas i skaktvægge

Arkitekter har gennem tiden givet mange forskellige bud på, hvordan glasset kunne monteres, hvilket har givet anledning til mange og lange diskussioner. Glasindustrien håber med den opdaterede vejledning at kunne give et overblik og et fælles udgangspunkt for en endelig udformning, så sikkerheden bevares og der ikke opstår risiko for personer, der falder eller skubbes mod glasset, der omgiver elevatorskakten.

Mærkning

Alt glas anvendt i elevatoranlæg skal i henhold til standarderne være mærket med leverandørens navn og evt. varemærke, glastype og tykkelse. Det gælder for alt glas i stolen, skaktdøre, samt i skaktenTrådglas skal udskiftes til lamineret glas

I bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet som gælder for ikke CE-mærkede anlæg er der særlige krav blandt andet til tidligere brug af trådglas.

I denne bekendtgørelse er der regler for glas i eksisterende anlæg. Arbejdstilsynet anvender stadig den gamle misvisende betegnelse ”krydsarmeret glas”. Da glasset ikke er armeret, men tværtimod svagere end almindeligt glas, hvilket nu er erkendt, er der nu skærpede restriktioner også for ældre tidligere godkendte anlæg. Fra 1. januar 2010 skal der, hvis der er anvendt ”krydsarmeret glas” i skaktdøre og skaktsider, der vender mod færdselsarealer, være udført ekstra sikring af glasset op til en højde af minimum 1 m.

Der må kun anvendes lamineret glas, hvis krydsarmeret glas udskiftes. Dette gælder op til en højde af 2,5 m i skaktsider, der vender mod færdselsarealer og i skaktdøre. I Arbejdstilsynets bekendtgørelse står der også, at ”krydsarmeret glas” i elevatorers skaktdøre og skaktsider der vender mod færdselsarealer, skal være beskyttet af lodrette balustre med maksimal afstand på 150 mm, og op til en højde på mindst 1 m. Balustrene skal kunne modstå en kraft på 300 N et vilkårlig sted, uden at balustrene rører ved glasset eller får blivende deformation. Ved udskiftning af glas i elevatorers skaktsider, der vender mod færdselsarealer i en højde op til 2,5 m og skaktdøre, skal der anvendes lamineret glas.

Se Glasindustriensvejledning om glas til elevatorer her.Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev