« Tilbage

Snelast

Sidst revideret sep 2018
Glasfakta
Snelasten er blevet tungere, så reglerne blev skærpet pr. 1. marts 2013:
DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012. Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker – Del 1-3: Generelle last – Snelast.

De nationale anneks angiver de nationale valg for dimensionering af konstruktioner i Danmark og udgives af Energistyrelsen.

De nye nationale valg betyder, at den karakteristiske terrænværdi sk øges til:
sk = 1,0 kN/m2
Den var tidligere angivet til sk= 0,9 kN/m2, hvilket betyder, at snelasten øges med 11% med fuld virkning fra 1. marts 2013.

Det nye nationale anneks angiver yderligere nye anbefalede koefficienter afhængig af topografier, hvilket vil sige vindens mulighed for at blæse sneen væk fra konstruktionen.

Yderligere er der kommet præciseringer omkring omfangen af snelasten (formfaktorer) for især forhold, hvor sne kan ligge i læ og hermed give større snelast. Eksempelvis ved lægivere og sammenbygning af bygninger.

I det danske nationale anneks præciseres blandt følgende:

Der skal hermed opfordres til, at man er meget opmærksom på fastlæggelse af glastykkelser og befæstelse, at man ikke blot gør, som man plejer.

De nye krav kan medfører øget glastykkelse og stærkere befæstelse af ovenlys og tagvinduer med videre.

Beregninger udføres iht SBi-anvisning 215 – Dimensionering af glas i klimaskærmen. 2. udgave 2018

Læs også artiklen Snelast, generelt
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev