« Tilbage

Snelast, generelt

Sidst revideret sep 2018
Glasfakta

Snelast på glas skal være kendt, da det er dimensionsgivende for glastykkelsen

Alle udvendige konstruktioner med vandrette overflader eller overflader med en vandret hældning bliver belastet af snelast. Snelasten skal fastlægges i henhold til gældende normer og standarder.

Det er vigtigt at kende konstruktionens placering og udformning for at fastlægge den korrekte snelast, da sne ofte er dimensionsgivende for glasdimensionen.

For Danmark anvendes Eurocode 1991-1-3:2007 med tilhørende national annekser for fastlæggelse af den korrekte snelast.

Ved byggeri med hovedrådgiver, så har denne ofte i sin statiske redegørelse foretaget og fastlagt nogle retningslinier for snelastens størrelse.

Hvis man ikke bekendt med gældende regler og retningslinier, så skal man kontakte en rådgivende ingeniør for at få foretaget en korrekt vurdering af snelasten for den aktuelle situation.

Følgende forhold skal blandt andet være kendt for det samlede byggeri for korrekt fastlæggelse af snelasten:

Vægten af sne

Vægten af sne er normmæssigt fastlagt i Danmark, men skal altid vurderes i forhold til den aktuelle situation, da der kan være udefra kommende forhold, som ikke er vurderet i forbindelse med de normmæssige fastlagte laster.

Konstruktionens hældning

Konstruktionens hældning har betydning for sneens størrelse.

Ved eksempelvis flade tagkonstruktioner er sandsynligheden større for, at sneen bliver liggende end for tagoverflader med taghældning på eksempelvis 45 grader.
På baggrund af den aktuelle hældning fastlægges den aktuelle sne-formfaktor for hældningen.
Andre bygningsværker kan ligeledes have en betydning for fastlæggelse af sneens størrelse.

Lægivere

Mindre og større konstruktioner i nærheden af den aktuelle konstruktion kan virke som lægivere for sneeen. Dette betyder, at snelasten bliver større på den aktuelle konstruktion.

Der skal fastlægges en ekstra sne-formfaktor som tillægges de øvrige sne-formfaktorer.

Lægivere kan eksempelvis være sternkanter, installationer og højere bygninger.

Ophobning af sne

Lægivere og den samlede bygningopbygning kan medfører, at der sker en sneophobning af sne, som samlet vil give en større snebelastning. Eksempelvis ved ryttertag, hvor sneen samles mellem rytterlysene.

Nedskridning af sne

Hvor der er højere liggende bygningsværker, hvor der kan forekomme nedskridning af sne fra eksempelvis andre tagflader vil det give en forøget snebelastning.

Sne-formfaktoreren for nedskridning tillægges de øvrige sne-formfaktorer.

Karakteristisk snelast

Den karakteristiske snelast er inkl. sne-formfaktorerne for den aktuelle situation.

Eksempel på sne-formfaktorer. Eurocode 1991-1-3:2007

Regningsmæssig snelast

Den karakteristiske snelast skal øges for at opnå den normmæssige fastlagte sikkerhed for den statiske vurdering af den samlede konstruktion. Denne sikkerhed er fastlagt til en sikkerhedsfaktor på 1,5 (tillæg 50%).

For at få den beregningsmæssige og regningsmæssige snelast for den aktuelle situations skal den karakteristiske snelast øges med faktor 1,5.

På baggrund af den regningsmæssige snelast foretages den statiske vurdering for om den aktuelle konstruktion har den fornødne bæreevne.

Øvrige belastninger

Man skal for den aktuelle konstruktion altid foretage en statiske vurdering af øvrige belastninger, som alene eller i kombination med andre belastninger vil være dimensionsgivende.

Endvidere skal man undersøge forhold som bevægelser og andres konstruktioners betydning og indflydelse på den aktuelle konstruktion.

Beregninger udføres iht SBi-anvisning 215 – Dimensionering af glas i klimaskærmen. 2. udgave 2018


Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev