« Tilbage

Lystransmittans i bilruder

Sidst revideret aug 2018
Glasfakta
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i ”Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr” BEK nr. 1595 af 15/12/2016 foreskrevet krav til bla. glastype og lystransmittanser i ruder. Se tekstuddrag nederst.

Detailforskrifterne udkommer som hovedregel hvert år den 1. april. Hvis dette undtagelsesvis ikke er tilfældet, vil en ændringsbekendtgørelse blive udsendt.

Man skal finde bestemmelserne for den enkelte bil efter tidspunktet for 1. registrering af bilen. Biler registreret første gang mellem 1. april 2006 og 31. marts 2007, skal opfylde bestemmelserne i Detailforskrifter for Køretøjer 2006.

70% lysgennemgang

I kapitel 10.03.003 står beskrevet, at forrude og forreste sideruder (180° synsfelt) i motordrevet køretøj skal have mindst 70% lysgennemgang inden for det normale synsfelt.

Termisk indeklima i biler

For at reducere behovet for ventilation og køling/airconditioning ønskes det at reducere mængden af solenergi ind gennem køretøjets ruder. Omkring halvdelen af solstrålingen er dagslys og derfor vil en reduktion af den samlede solstråling (g-værdi) også påvirke mængden af sollys.

Dagslys er en del af den samlede solstråling som udover dagslys også består af UV, UltraViolet og den nære del af IR, InfraRød-stråling.

Lysgennemgang er i de fleste standarder bestemt ved Lystransmittansen: LT er værdien på det transmitterede synlige lys i intervallet 380-780nm angivet i procent af det mod glasset indfaldende lys.
Lysreflektion: LRud (??) og LRind er reflekteret lys udad og indad i det samme interval.
Data oplyses i henhold til DS/EN 410.


Dagslys reflekteres, absorberes og transmitteres.
4% af dagslyset reflekteres fra hver glasoverflade.


Hvis glasset bliver for mørkt vil ruderne om natten virke som spejle og dermed reducere udsynet. Derfor er der regler for, hvor meget man må reducere lyset i forruden og i sideruder ud for føreren.

Oprindeligt blev ruderne fremstillet af klart glas, men i dag er det enten gennemfarvet glas eller forskellige typer af belægninger, der reducerer solvarmen, men lige akkurat opfylder kravet om lysgennemgang. I skemaet nedenfor ses forholdet mellem lysgennemgang (LT) og solvarme (g-værdi), hvor det tydeligt ses at jo mørkere glas jo mindre lys- og solvarme kommer der ind.


Typiske data for glasløsninger.

Brug af sikkerhedsglas, hverken som hærdet eller som lamineret glas reducerer ikke lyset i forhold til almindeligt glas

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr BEK nr. 1595 af 15/12/2016 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet


10.03.003 Ruder (side 114)

1 - Rude eller vindskærm skal være fremstillet af klart sikkerhedsglas. Som sikkerhedsglas anses
a) lamineret glas,
b) hærdet glas og
c) splintsikkert plastmateriale.

2 - Forrude i motordrevet køretøj skal være således udført, at genstande, der ses gennem ruden, ikke fremtræder forvrængede eller utydelige.

3 - Forrude og forreste siderude (180° synsfelt) i motordrevet køretøj skal have mindst 70% lysgennemgang inden for det normale synsfelt.

10.03.004 Solskærme, solfiltre m.v.

1 - Udvendig, farvet solskærm
a) skal være anbragt over forruden,
b) skal være solidt fastgjort,
c) må ikke genere førerens udsyn, og
d) må ikke have skarpe kanter m.v., som frembyder unødig fare for andre trafikanter.

2 - Indvendig solskærm
a) skal være anbragt over forruden,
b) skal være indstillelig,
c) skal kunne bortklappes, således at udsynet gennem forruden ikke reduceres,
d) må ikke kunne dække påbudt, indvendigt førerspejl, og
e) skal være således udformet, at den ikke frembyder unødig fare for fører eller passagerer.

3 - Forrude og forreste sideruder i motordrevet køretøj må ikke være forsynet med solfilter i form af påsprøjtede eller påklæbede film, der helt eller delvis dækker ruden.
Bestemmelsen gælder dog ikke forrude ved det indvendige førerspejl i et område fra rudeåbningens øverste kant og højst 0,10 m ned og i en bredde, der ikke overstiger det indvendige førerspejls bredde med mere end 20 mm i hver side.

10.03.020 Bil

1 - Forrude skal være af lamineret glas, der er
a) godkendt og mærket i klasse II, III eller IV i henhold til ECE-regulativ 43 eller
b) udført i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 205 (ANS Z26) og mærket med »DOT«
og »AS 1« eller »AS 14«.

2 - Andre ruder skal være af sikkerhedsglas.

3 - Bil med forrude skal være forsynet med
a) forrudevisker(e) foran førerplads og plads for forsædepassagerer,
b) forrudevasker og
c) afrimnings- og afdugningsanordning.

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev