« Tilbage

Sikkerhedsspejle

Sidst revideret jul 2018
Glasfakta

Kollision med spejle kan medføre personskade

Spejle er produceret iht DS/EN 1036: Bygningsglas - Spejle af sølvcoatet floatglas til indvendig brug.

For at et spejl kan kaldes et sikkerhedsspejl, er det en forudsætning, at det er prøvet iht EN 12600 og har fået et certifikat med en sikkerhedsklassifikation.

Spejle kan leveres som:


Illustration fra ”Glarmesterarbejde” Glarmesterlauget i Danmark, 2011, 2. udgave:

Personsikkerhed

I BR18 henvises der mht. personsikkerhed og glas til ”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger.” Ses på Bygningsreglementet.dk

Spejle nævnes i BR18s vejledning:

3.0.6. Glastage, glasoverdækninger, glaslofter og spejle
Uddrag:
”Spejle kan medføre personskade ved kollision afhængig af størrelse, placering og afskærmning. Placeret over inventar og almindelig brystningshøjde er der sjældent risiko for skæreskader med almindelige spejle. Spejle på døre og vægge, hvor personer færdes og opholder sig, kan udføres som sikkerhedsspejle for at minimere risikoen ved brud og skæreskader. Der er ikke krav til spejle i enfamiliehuse og sommerhuse, men det anbefales at vurdere personsikkerheden, hvor der foreligger særlige forhold som spejle på døre og spejlvægge.”

Spejle i elevator

Spejle og andre glasflader (iht DS/EN 81-20: 5.4.4) skal, når de anvendes i elevatorstolen, overholde tilstand B eller C i henhold til DS/EN 12600, anneks C, hvis de går i stykker. Det betyder at der skal anvendes sikkerhedsspejle af enten lamineret (brudmønster B) eller hærdet (brudmønster C).

Personsikkerhed i glas er defineret iht DS/EN 12600.
Personsikkerheden er afhængig af brudmønstret ved forskellige belastninger.BrudmønstreBrudmønster som hærdet glas (B) og lamineret glas (C) er i DS/EN 12600 defineret som personsikkerhedsglas.


Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev