« Tilbage

Krystalglas eller Blyglas

Sidst revideret jun 2018
Glasfakta
Krystalglas eller Blyglas er glas med et indhold af blyoxid der har andre kvaliteter som almindelige glastyper til byggeri ikke ejer, så som stor vægtfylde, stor brillans og høj lysbrydningsevne.

Blyindholdet kan variere fra 1% til 50%, men et EU-direktiv (Rådets direktiv af 15. december 1969: 69/493/EØF) definerer følgende kategorier:


Halvkrystal

Halvkrystal er en blød definition af blyglas med et indehold på kun omkring 5% bly.
I dag laver man også noget man kalder miljøkrystal, der er krystalglas uden bly.
Det blyholdige krystalglas er ikke egnet til at opbevare fødevarer og drikke i længere tid på grund af faren for blyforgiftning.

Glas og fødevarer

Glas er en blanding af forskellige oxider, hvoraf siliciumoxid udgør den væsentligste del. Glas har fysisk-kemisk karakter af en underafkølet væske.

Glas er omfattet af de specifikke bestemmelser, der gælder for afsmitning af bly og cadmium fra keramik. De øvrige indholdsstoffer skal vurderes konkret ud fra viden om sammensætning og evtentuelle sundhedsskadelig effekt, jf. Forordning nr. 1935/2004, artikel 3.

Specielt bør man ved vurdering af afsmitning af bly f.eks. fra krystalglas inddrage de konkrete forhold samt anvendelsesområdet.

Fødevarestyrelsen har således vurderet, at krystalglas ikke bør anvendes til opbevaring af fødevarer, f.eks. som hedvinskarafler, der står i længere tid med indhold af vin.

Fødevarestyrelsen har ligeledes vurderet anvendelsen af krystalglas som drikkeglas og fundet, at denne anvendelse er acceptabel, da vinen kun er i glasset i kort tid.

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev