« Tilbage

Markering af glaspartier og glasdøre

Sidst revideret jul 2017
Glasfakta

Glaspartier og glasdøre skal have tydelige markering på glasset

Det er ikke kun svagtseende, der oplever, at det kan være svært at se en glasvæg eller en glasdør. Begrebet tilgængelighed er ikke kun mulighed for adgang, men også sikker adgang og omgang. Derfor er det vigtigt, at glasskillevægge, glasdøre, vinduer, glasværn med videre afmærkes ordentligt efter regler, som blandt andet tilgodeser personer med et synshandicap.

BR15 kapitel 4.3

I Bygningsreglementet BR15 kapitel 4.3 siges det blandt andet tydeligt at ”Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader.” og at ”Ved glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal det sikres, at der ikke opstår risiko for personskader på grund af kollision med glasset.”

BR15 Vejledning til 4.3, stk. 2:

”Bestemmelsen finder anvendelse i byggeri, hvor der i forbindelse med brug af glas i eksempelvis glasdøre, glasvægge og glasfacader kan opstå fare for, at personer kan kollidere med glasset. Det drejer sig eksempelvis om bygninger, hvor der færdes mange personer, eller hvor benyttelsen af bygningen kan øge risikoen for kollision med glasset.

Disse glaspartier bør derfor afmærkes eller afskærmes. Afmærkningen bør placeres og udformes således, at den er iøjefaldende og tydelig for alle, herunder personer med synshandicap.

Det forklares i vejledningen med at ”Bestemmelsen omfatter udførelse og dimensionering af glas i tage, vægge, facader, døre, vinduer, lofter, værn mv.” Det bemærkes også at ”Disse glaspartier bør derfor afmærkes eller afskærmes. Afmærkningen bør placeres og udformes således, at den er iøjefaldende og tydelig for alle, herunder personer med synshandicap.”

Såfremt der ved glaspartier benyttes værn som afskærmning og sikring mod personskader, bør disse udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 3.2.3.”

I BR15's vejledning henvises der til DS/INF 119, ”Bygningsglas – Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas - Personsikkerhed”.

Personsikkerhed DS/INF119

Opfyldelsen af personsikkerhed i Bygningsreglementet omfatter iht vejledningen:
”DS-informationen giver retningslinjer for valg og anvendelse af bygningsglas med hensyn til personsikkerhed og angiver sikkerhedsglastyper og risikoområder. Ved niveauforskelle, tage, lofter og udhæng gælder efterfølgende krav til sikkerhed for alle bygningsværker.

Glas, som personer kan støde imod ved færden i eller omkring bygninger, skal:


Der benyttes sikkerhedsglas på udsatte steder, hvor personer kan støde imod glasset, eksempelvis i døre, sidefelter ved døre, i lavtsiddende vinduer samt i glasvægge, glas i altaner, rækværker og trappegelændere.”Illustration fra BR15s vejledning DS/INF119:2007 ”Bygningsglas – Retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas – Personsikkerhed”. De afmærkede felter viser eksempler på områder af et glasparti, hvor der enten skal anvendes sikkerhedsglas med afmærkning eller udføres permanent afskærmning mod personkollision.

Afmærkning

DS informationen siger om afmærkning: ”Sikkerhedsglas skal afmærkes for at minimere muligheden for, at personer ved uopmærksomhed kolliderer med glasset.

Afmærkningen skal placeres således, at den er iøjnefaldende og tydelig for alle. Afmærkning skal være varig og synlig under alle normale belysningsforhold.”

Markering af glas

”SBi-anvisning 258: Anvisning om Bygningsreglement 2015” siger bl.a. herom:
Glas i facader, vægge og døre skal afmærkes af hensyn til personer med synshandicap og for at minimere risikoen for, at personer ved uopmærksomhed kolliderer med glasset, jf. DS/INF 119 (Dansk Standard, 2007a). Afmærkningen bør placeres, så den er iøjnefaldende og tydelig for alle. Afmærkningen bør være varig og synlig under alle normale belysningsforhold og kan bestå i ornamentglas, farvet glas, sikkerhedstrådglas, lamineret glas med afmærkning i folien eller sandblæst glas.

Disse markeringer er ikke altid tilstrækkelige. Som en mere effektiv løsning kan anvendes tre vandrette, 100 mm brede bånd i højderne 0-0,2 meter, 1,0 meter og 1,6 meter over gulv. Det tager hensyn til, at nogle svagsynede orienterer sig langs gulvet, mens andre ser lige frem. Højderne tager hensyn til, at siddende personer og kørestolsbrugere også har mulighed for udsyn. Hvid, gul eller anden lys markering kombineret med en mørk markering gør det muligt at se glaspartiet både i dagslys og i svagere kunstlys. Forskellen i lysrefleksionsværdi mellem de lyse og mørke farver bør være 60 eller mere. Information om forskellige farvers lysreflektionsværdi kan for eksempel findes i SBi-anvisning 203, Beregning af dagslys i bygninger.

En glasdør i en glasfacade bør af hensyn til svagsynede markeres, så den tydeligt adskiller sig fra glasfacaden i øvrigt. Ud over ovenstående kan døren for eksempel indrammes med et 100 mm bredt bånd, som har en forskel i lysrefleksionsværdi på mindst 30 i forhold til gulv.”

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev