« Tilbage

Statikerordningen

Sidst revideret sep 2018
Glasfakta

Ingeniøren projekterer konstruktionerne

Konstruktioner skal projekteres af en ingeniør, der kan stilles krav om kontrol ved anerkendt statiker.

Der stilles i mange projekter krav om at konstruktioner skal udføres af anerkendt statiker i henhold til statikerordningen. Men hvad står der egentlig i regler omkring brugen af anerkendt statiker i forbindelse med glas- og facadekonstruktioner.

Bærende konstruktioner skal projekteres, udføres, driftes og vedligeholdes efter bestemmelser i bygningsreglementet 2018, kapitel 15 om konstruktioner. Denne vejledning omfatter kun kapitel 15, og omhandler således ikke yderligere vejledning om f.eks. indplacering i konstruktionsklasser, dokumentation for bærende konstruktioner, certificeringsordningen mv.

Anvendelse af certificeret statiker fremgår af bygningsreglementet 2018, kapitel 1, §16-19, og muligheden for byggesagsbehandling af bygninger i konstruktionsklasse 2-4 frem til den 31. december 2019 fremgår af bygningsreglementet 2018, kapitel 1, §24-§27.

Indplacering i konstruktionsklasser fremgår af bygningsreglementet 2018, kapitel 26, §485 - § 489.

Dokumentation af bærende konstruktioner fremgår af bygningsreglementet 2018 kapitel 28, §494 - §505, og kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner fremgår af bygningsreglementetet 2018, kapitel 30, §523 - §528.

For så vidt angår certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet henvises til Bekendtgørelse nr. 1616 af 13/12/2017 om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Der er desuden udarbejdet en tilhørende vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere.

For bestemmelser om anerkendelse af statikere henvises der til bygningsreglementet 2018, kapitel 35, §552 - § 563. Den certificeret statikers virke ses af bygningsreglementet 2018, kapitel 33, §536 - §544.

Tredjepartskontrol af de statiske beregninger

For bygningskonstruktioner, som er indbefattet af krav om anerkendt statiker, er det ejeren/bygherren og ikke entreprenøren, som vælger den anerkendte statiker. Denne må hverken direkte eller indirekte være økonomisk forbunden med den eller de organisationer, som har medvirket ved projekteringen af bygværket. Den anerkendte statiker gennemfører en tredjepartskontrol af projektet.

Den anerkendte statiker udfører ikke de egentlige statiske beregninger, men udfører tredjepartskontrol.

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev