Privacy Policy

Rettigheder
Alle rettigheder til software, samtlige kildekoder, samt alle rettigheder til grafiske fremstillinger, tekst, billeder, data og andet materiale, som helt eller delvist er fremstillet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med Glasfakta tilhører Glasfakta ApS.

Alle rettigheder til tilgængeligt materiale på www.glasfakta.dk tilhører Glasfakta ApS og må kun benyttes efter skriftlig aftale med Glasfakta ApS. Mindre udsnit af materiale kan benyttes uden aftale med tydelig kildeangivelse, forudsat brugeren ikke krænker tredjemands rettigheder. Glasfakta kan dog til enhver tid kræve at anvendelse af materialet bringes til ophør uden varsel.

Ansvarsfraskrivelse
Glasfakta er ikke ansvarlig for lovligheden og rigtigheden, samt brugen af den information eller materiale, der stilles til rådighed på Glasfakta.dk. Glasfakta er ikke ansvarlig for brugernes kommentarer, materiale eller handlemåde i øvrigt. Eventuelle erstatningskrav mod Glasfakta fra brugerne, som skyldes handling på baggrund af information fra www.glasfakta.dk er ikke erstatningsberettiget.

Glasfaktas eventuelle erstatningsansvar for aftalt skriftlig vejledning samt rådgivning er begrænset til det direkte og dokumenterede tab, og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det af brugeren erlagte rådgivningsvederlag uanset tabets årsag eller karakter.

Et eventuelt ansvar er i øvrigt altid begrænset til det ansvar, som er dækket af Glasfakta's gældende rådgivningsansvarsforsikring, som er tegnet i TRYG Forsikring via Foreningen af Rådgivende Ingeniører, F.R.I. Forsikringspolice udleveres ved direkte henvendelse til salg@glasfakta.dk.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem Glasfakta og et abonnement, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret og ved Retten i Århus.

En tvist omkring egentlig rådgivningsydelse skal ske hos Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.