Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

Seneste artikler

g-værdi

Den energi som kommer gennem glasset, værdien er mindst lige så vigtig som U-værdi Glasset i facader og vinduer beskrives med de tre væsentlige faktorer for energiforbruget i en bygning: U/LT/g U
Læs mere her...

EVA i lamineret sikkerhedsglas

EVA: EthylenVinylAcetat folie I lamineret sikkerhedsglas sikrer elastisk polymere folier at glasset, hvis det ødelægges og splintrer i mange stykker, fastholdes i folien. Materialet mellem glassene i
Læs mere her...

BR18 Energikrav - Vinduer

Bygningernes samlede generelle energiforbrug = Energirammer (uden specifikke krav til vinduer mm) ses i § 259-260. Se anden artikel her på Glasfakta: Energirammer Eref BR18. I BR18 er der flere ste
Læs mere her...

Hvad er "varm kant"

Afstandsprofil har fået tilnavnet "varm kant" Glassene i termoruder holdes adskilt af afstandsprofiler langs hele rudens kant, det hulrum, der herved opstår mellem glassene, er sammen med belægninger
Læs mere her...

Buede / krumme glas

Den visuelle effekt er ikke det eneste attraktive aspekt ved buet glas Buede eller krumme glas bruges blandt andet som designelementer i både facader og indvendige konstruktioner som døre, skillevægg
Læs mere her...

Det fredede, runde ”Victoriadrivhus” fra 1870 i Botanisk Have skal flyttes

SnoerGlas på sjælden miljøopgave i Botanisk have Glarmestre Snoer og Sønner mærker historiens vingesus i Botanisk Have, hvor det fredede, runde ”Victoriadrivhus” fra 1870’erne må vige pladsen for et
Læs mere her...

Bygningsreglementets krav til lydisolering

Bygninger skal planlægges, projekteres, udføres og indrettes, så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold. Kravene til Lydisolering, er beskrevet i Bygningsreglement BR18, Kapitel 17: Lydforho
Læs mere her...

SPD (Suspended Particle Device) Smart Glas

Med den nye vinduesteknologi kan man øjeblikkeligt justere mængden af lys og varme Smart glas til vinduer i bygninger giver enkeltpersoner mulighed for at justere lyset, der passerer gennem glasrude
Læs mere her...

U-værdi i 2-lag og 3-lag termoruder

Isoleringsevnen (U-værdi W/m²K) i en termorude afhænger af: Glassets emissionsfaktor (belægningens evne til varmerefleksion) Luftafstanden (afstanden mellem glassene) Gasfyldning og gastype E
Læs mere her...

g-værdi og LT-værdi i energiruder

Man kan bestemme hvor meget solenergi og hvor meget lys man vil have igennem glasset . Glassets mange funktioner og belægninger giver et utal af muligheder for at opnå den ønskede kombination i glas
Læs mere her...

Livscyclusvurdering

Fra ”vugge til grav” er et paradigme, til at se på et produktets livscyklus og fungerer som ideal for minimalt miljøbelastende design. Den vestlige produktionskultur bygger på, at vi tager råstoff
Læs mere her...

Anbefaling om personsikkerhedsglas i boligen

Der sker flest skader med glas i og omkring boligen Brugen af personsikkerhedsglas i form af hærdet og/eller lamineret glas i privatboliger har hidtil ikke været et entydigt krav i Bygningsreglemente
Læs mere her...

Funktion og begreber i BR - Værn

Bygningsreglementet beskriver værn som sikring mod nedstyrtning BRs vejledning definere: Dette er gældende, hvor der er store niveauforskelle (over 0,5 m) mellem gulvet på begge sider af en glasvæg,
Læs mere her...

Dynamisk eller smart glas med elektrokrome virkemidler

Dynamiske glas som problemknuser Dynamisk glas eller smart glas, med elektrokrome virkemidler har sin klare berettigelse, for fremtidens byggerier. Mange spørger ind til løsningen, der sciencefiction
Læs mere her...

Det korrekte glas afhjælper ophedning

Glasindustrien præsenterer løsninger på de udfordringer for indeklimaet, der følger af den energibetingede stræben efter tættere huse Der er flere temperaturmålinger i spil, når indeklimakvaliteter i
Læs mere her...

Hvordan skal coated (belagt) glas vende i en termorude?

For at en energirude fungerer, skal belægningen side på den rigtige side. De fleste belagte glas er udført med ”bløde” belægninger (soft-coatninger / off-line-produktion), men enkelte typer udføres
Læs mere her...

BR18 energi Eref krav

Bygningsreglementet, Kapitel 11 § 258: Generelle mindste krav til vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage Vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage skal overholde følgende krav
Læs mere her...

Gastab i energiruder er uden betydning

Gassen der fyldes i en energirude giver en bedre varmeisolering, men hvor længe? Spørgsmålet kommer jævnligt frem om, hvor lang tid det tager for argongas, der fylder mellemrummet mellem glassene for
Læs mere her...

Gulvglas - ridser og udfordringer

Det kan være utroligt skræmmende at færdes på gulvglas, da man kan se igennem og hermed føle, at man går på ”ingenting”. Der er dog også flere forhold, som man skal være klar over, når man vælger b
Læs mere her...

U-værdi

U-værdi afhænger af emissionsfaktor, luftafstanden og gassen Isoleringsevnen for glaskonstruktionen er en af flere vigtige parametre for det samlede indeklima. U-værdi i termoruder Isoleringsevne
Læs mere her...

Energirammer Eref BR18

Energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel belysning. Med det nye BR18 er teksterne for krav i BR ændret lige
Læs mere her...

Solafskærmning, glas

Behovet for ventilation og køling kan mindskes ved brug af det rette glas. Solafskærmende glas behøver ikke længere at være farvede. De lukker både solenergi og lys ude, hvilket kan være ønskværdigt
Læs mere her...

g-værdi og LT-værdi i solafskærmende glas

Man kan vælge hvor meget solenergi og sollys man vil have gennem glasset Glassets mange funktioner og belægninger giver et utal af muligheder for at opnå den ønskede kombination i glasset med hensyn
Læs mere her...

Støjgener

Tilstrækkelig lydisolation mellem tilstødende rum og til eksterne støjkilder er en del af gode lydforhold Gode lydforhold er en væsentlig del af et godt indeklima. Det gælder om at undgå støjgener f
Læs mere her...

Det korrekte glas afhjælper ophedning

Glasindustrien præsenterer løsninger på de udfordringer for indeklimaet, der følger af den energibetingede stræben efter tættere huse Der er flere temperaturmålinger i spil, når indeklimakvaliteter i
Læs mere her...

Krystalglas eller Blyglas

Krystalglas eller Blyglas er glas med et indhold af blyoxid der har andre kvaliteter som almindelige glastyper til byggeri ikke ejer, så som stor vægtfylde, stor brillans og høj lysbrydningsevne. B
Læs mere her...

Debatindlæg: Energi frem for velbefindende?

Et godt indeklima er vigtigt for, at vi føler os godt tilpas og kan have et godt helbred, og indeklimaet er på den måde en vigtig faktor for en bygnings funktionalitet. Glaskonstruktioner, glasfacader
Læs mere her...

U-værdi i løsninger med forsatsglas

Isoleringsevnen (U-værdi W/m²K) i en glasløsning afhænger af: Glassets emissionsfaktor (belægningens evne til varmerefleksion) Luftafstanden (afstanden mellem glassene) Eventuel gasfyldning og g
Læs mere her...

Tonede brilleglas

Hvad er det der gør at nogle brilleglas kan ændre sig fra klart til mørkt når man går fra inde til ude og omvendt? Solbriller der bliver mørkere, når de udsættes for solen blev udviklet i slutningen
Læs mere her...

En solcelle historie

Anvendelse af solcellerne i Danmark er forholdsvis ny, men historien bag er længere end man tror Historien om solcelleteknologi begynder, da den nitten-årige Edmund Becquerel i 1839 offentliggjord
Læs mere her...