Vinterforanstaltningerne gør arbejdet mere effektivt og sikkert

Fjordenhus ikonisk byggeri ved Vejle fjord
Snelasten er blevet tungere
g-værdi og LT-værdi i energiruder
Dagslys er den bedste arbejdsbelysning
Hvorfor gasfyldes termoruder?
Dynamisk glas i fremtidens byggerier

Seneste artikler

U-værdi i løsninger med forsatsglas

Isoleringsevnen (U-værdi W/m²K) i en glasløsning afhænger af: Glassets emissionsfaktor (belægningens evne til varmerefleksion) Luftafstanden (afstanden mellem glassene) Eventuel gasfyldning og g
Læs mere her...

Flerlags glas – hvor mange lag glas skal man vælge?

Skærpede krav til isolering af bygninger, stiller nye krav til vinduerne Standarden for 3-lags termoruder er i Bygningsreglementet blevet skærpet i forbindelse med, at der er krav om lavere U-værdi i
Læs mere her...

Statikerordningen

Ingeniøren projekterer konstruktionerne Konstruktioner skal projekteres af en ingeniør, der kan stilles krav om kontrol ved anerkendt statiker. Der stilles i mange projekter krav om at konstruktio
Læs mere her...

Glas til glastag

Konstruktion og funktion har betydning for valg af glas til glastag Glastage kræver flere forskellige overvejelser, dels med hensyn til dimensionering af glastykkelser i forhold til hældning og belas
Læs mere her...

Indeklima, dagslys, støj og træk

I bygningsreglementet stilles der krav til indeklimaet. Bygningsreglementet stiller krav om at arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler, arbejdsrum med videre samt beboelsesrum sk
Læs mere her...

U-værdi

U-værdi afhænger af emissionsfaktor, luftafstanden og gassen Isoleringsevnen for glaskonstruktionen er en af flere vigtige parametre for det samlede indeklima. U-værdi i termoruder Isoleringsevne
Læs mere her...

Arbejdsmiljø, dagslys

På kontorer skal der være dagslystilgang og udsyn til omgivelserne. Dagslys bidrager både til en god belysning og til et behageligt arbejdsmiljø. Forkert lys give generende spejling, blænding og refl
Læs mere her...

g-værdi og LT-værdi i energiruder

Man kan bestemme hvor meget solenergi og hvor meget lys man vil have igennem glasset . Glassets mange funktioner og belægninger giver et utal af muligheder for at opnå den ønskede kombination i glas
Læs mere her...

Floatglas

Floatglas er grundlaget for alt planglas Produktion af glas kræver plads og rigtig meget varme. Det var Pilkington som i halvtredserne opfandt og udviklede floatglasprocessen, som revolutionerede fre
Læs mere her...

Dagslysets spektrale egenskaber i bygninger - Glasvalg

Glasvalg Valget af glas til vinduer, facader og tag varierer meget afhængig af placering i bygningen og bygningens anvendelse; bolig, kontor, skole, hospital mm. Glasvalg afhænger af, hvilke funktio
Læs mere her...

U-værdi, isoleringsevne i 2-lag og 3-lag termoruder

Glassets grundfunktion er fortsat at lukke lys ind Den oprindelige funktion for vinduesglas var at slippe dagslys ind samtidig med, at det gav beskyttelse mod vejr og vind. Glassets grundfunktion er
Læs mere her...

Materialeegenskaber - glas

Glassets tekniske materialedata Glassets fysiske og mekaniske egenskaber i henhold til DS/EN 572-1:2012+A1:2016 : Bygningsglas - Basisprodukter: glas af kalk-soda-silikat - Del 1: "Definitioner og g
Læs mere her...

Fra vugge til.....

Bæredygtighed er et forholdsvis nyt element i CE-mærkning. Ved ændring af Byggevaredirektiv (CPD) til Byggevareforordning (CPR) kom bæredygtighed ind som et nyt element i CE-mærkning. Kravene til
Læs mere her...

Sikringsglas - skud

Lamineringen og kombinationerne af sikringsglas kan bevirke at glasset er sikkert mod kraftig beskydning Sikringsglas er lamineret glas i forskellige kombinationer, afhængig af hvad det skal sikre mo
Læs mere her...

Fjordenhus ved Vejle fjord

Fjordenhus ved Vejles havnefront er den verdenskendte kunster Olafur Eliassons første bygning. Den markante bygning i havnebassinet i Vejle er på 9.000 kvadratmeter og består af fire sammenhængende cy
Læs mere her...

Vinterbekendtgørelse og vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger kan være med til at hindre skader på personer og på byggeri For at sikre byggeriet forsvarligt mod fugt og kulde i vinterhalvåret skal der foretages de rette foranstaltninger.
Læs mere her...

Bringer 3-lags ruder os ud af fokus?

Vil flere glaslag i termoruderne have indflydelse på personernes velbefindende? Videnskabelige undersøgelser påviser mulige indvirkninger på det kropslige velbefindende i forbindelse med valg af byg
Læs mere her...

Sikkerhedsglas – Sikringsglas, DS INSTA 154, historisk

Historisk standard Ofte ses brug af gamle udgåede standarder med hensyn til sikring (security) og sikkerhed (safety). Den tidligere danske standard DS/INSTA 154 blandede sikring og sikkerhed sammen
Læs mere her...

Udskiftning af vinduer

Spar på varmeregningen ved at forbedre vinduerne Det kan ofte betale sig at forny eller udskifte dårligt isolerende vinduer med energirigtige vinduer. Husets arkitektur og økonomiske overvejelser har
Læs mere her...

Hvad kaldes de enkelte dele af et vindue?

Vinduets bestanddele Et vindue består normalt af en rude placeret i en ramme, der fastgjort i en karm, så det er muligt at åbne og lukke vinduet. Vinduer, der ikke kan åbnes, består af en rude momter
Læs mere her...

Snelast, generelt

Snelast på glas skal være kendt, da det er dimensionsgivende for glastykkelsen Alle udvendige konstruktioner med vandrette overflader eller overflader med en vandret hældning bliver belastet af snela
Læs mere her...

Sikkerhedsglas i skoler, daginstitutioner mv iht BR18

Personskader forårsaget af glas kan ske ved løb og leg Glas bruges ofte i byggerier på en sådan måde, at det vil være nødvendigt at overveje særlige løsninger for at opnå et forsvarligt sikkerhedsniv
Læs mere her...

Værn, rækværk, gelænder

Et værn, også kaldet rækværk eller gelænder, er en afskærmning eller afspærring, der skal sikre, at man ikke falder ud over kanten på eksempelvis en altan, en tagterrasse eller en trappe. Et værn s
Læs mere her...

Beregning af udvendig kondens

Hvornår dannes der udvendig kondens på vinduer og facader, og kan man forhindre det? På DTU har man arbejdet med problemstillingen, og Jørgen M. Schultz og Finn H. Kristiansen herfra har udarbejdet
Læs mere her...

Hvorfor gasfyldes energiruder

Gassens bevægelsesmulighed imellem glassene er afgørende for U-værdien Isoleringsevnen i en termorude afhænger af: Glassets emissionsfaktor det vil sige belægningens evne til varmerefleksion Lu
Læs mere her...

Udvendig kondens på vinduer

Energikrav til bygninger De senere års stramninger i Bygningsreglementet har betydet en øget udvikling i energieffektive 2- og 3-lags energiruder. De nye velisolerede ruder har ændret på de tradition
Læs mere her...

Lavreflekterende glas – Antirefleksbelagt glas

Lavreflekterende glas I Pilkington´s OptiView™-serie indgår lavreflekterende glas, belagte (både på almindelig float og på jernfattigt) til at minimere refleksion og maksimere transmission. For at op
Læs mere her...

U-værdien afhænger af vindpåvirkningen

U-værdien ændres, hvis vindhastigheden ændres Varmetabet gennem termoruder er langt overvejende bestemt af udetemperaturen – eller rettere temperaturforskellen mellem ude og inde. En 3-lagsrudes U-væ
Læs mere her...

Hvor lav en U-værdi

Skærpede energikrav og krav til bæredygtighed er en åbenbar udfordring for glasindustrien Både teknisk og økonomisk kræves det, at U-værdien presses ned til lavest mulige niveau. Glasindustrien kan a
Læs mere her...

Vinduestyper

Vinduets bestanddele Et vindue består normalt af en rude placeret i en ramme, der fastgøres i en karm, så det er muligt at åbne og lukke vinduet. Vinduer, der ikke kan åbnes, består af en rude i en
Læs mere her...
x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev