Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

Seneste artikler

Graddage og vinduers energitilskud

Et vinduets samlede energitilskud er et udtryk for et vindues energimæssige egenskaber, som er den tilførte solvarme minus varmetabet fra vinduet regnet hen over en fyringssæson. Jo højere positivt ta
Læs mere her...

Gastab i energiruder er uden betydning

Gassen der fyldes i en energirude giver en bedre varmeisolering, men hvor længe? Spørgsmålet kommer jævnligt frem om, hvor lang tid det tager for argongas, der fylder mellemrummet mellem glassene for
Læs mere her...

Funktion og begreber i BR - Værn

Bygningsreglementet beskriver værn som sikring mod nedstyrtning BRs vejledning definere: Dette er gældende, hvor der er store niveauforskelle (over 0,5 m) mellem gulvet på begge sider af en glasvæg,
Læs mere her...

Varm kant

Fra et energiperspektiv er det særlig kanten på glasset, der er det svage punktet. En vigtig faktor er derfor varmeegenskaberne i afstandslisten i termovinduerne, den såkaldt varmkant. SWISSPACER varm
Læs mere her...

Støjgener

Tilstrækkelig lydisolation mellem tilstødende rum og til eksterne støjkilder er en del af gode lydforhold Gode lydforhold er en væsentlig del af et godt indeklima. Det gælder om at undgå støjgener f
Læs mere her...

Det korrekte glas afhjælper ophedning

Glasindustrien præsenterer løsninger på de udfordringer for indeklimaet, der følger af den energibetingede stræben efter tættere huse Der er flere temperaturmålinger i spil, når indeklimakvaliteter i
Læs mere her...

Termiskbrud forårsaget af varmestråling

Et termisk brud opstår, når der er for store temperaturforskelle i glasset Oftest er det glassets midterfelt, der opvarmes i forhold til randfeltet. Midterfeltet vil udvide sig, men fastholdes af ran
Læs mere her...

Livscyclusvurdering

Fra ”vugge til grav” er et paradigme, til at se på et produktets livscyklus og fungerer som ideal for minimalt miljøbelastende design. Den vestlige produktionskultur bygger på, at vi tager råstoff
Læs mere her...

Glasproduktion i Danmark fra renæssancen til nu

Glas i Danmark, historisk I slutningen af 1500-tallet var Silkeborg-skovene Danmarks glasmageregn. Kong Frederik den 2. havde brug for glas til sine byggerier og til sine fester, og for at udnytte sk
Læs mere her...

Tirpitz - Glas, beton og stål i klitterne

Tirpitz museet er bygget i beton, stål og glas Ved Vesterhavet tæt ved Blåvand ligger det nye museum Tirpitz. Museet har fået international bevågenhed dels på grund af dets arkitektur og dels på gru
Læs mere her...

Julekugler og julepynt

Klassiske former for julepynt som hjerter og kugler har vidt forskelligt udgangspunkt. Tidligere var stort set al glaspynt fra Tyskland, hvor landsbyen Lauscha i Thüringen siden 1840´erne havde haf
Læs mere her...

Fordele ved glasdøre

En af de vigtigste fordele ved indvendige glasdøre er den øgede mængde af naturligt lys der kan strømme ind i en bygning fra rum til rum. Rummene vil føles større og mere åbne, samtidig med, at man un
Læs mere her...

BR18 energi Eref krav

Bygningsreglementet, Kapitel 11 § 258: Generelle mindste krav til vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage Vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage skal overholde følgende krav
Læs mere her...

Refleksioner fra solenergianlæg

Kan refleksion fra solfangere og solceller genere naboen? Danmark bør have et sæt normer, der kan karakterisere eventuelle blændingsgener fra solcelleanlæg og solfangere. Glas bruges som dækmater
Læs mere her...

Buede / krumme glas

Den visuelle effekt er ikke det eneste attraktive aspekt ved buet glas Buede eller krumme glas bruges blandt andet som designelementer i både facader og indvendige konstruktioner som døre, skillevægg
Læs mere her...

Markering af glaspartier og glasdøre

Glaspartier og glasdøre skal have tydelige markering på glasset Det er ikke kun svagtseende, der oplever, at det kan være svært at se en glasvæg eller en glasdør. Begrebet tilgængelighed er ikke kun
Læs mere her...

”Usynlig” energirenovering på Statens Scenekunstskole

Et 15 meter bredt glasparti i otte meters højde. Der var tale om en spændende udfordring, da Glarmestre Snoer og Sønner energirenoverede glaspartiet i gavlen af den klassisk B&W-hal på Holmen i Københ
Læs mere her...

Når håndværket møder kunsten

Vedholdende håndværksmæssig stolthed mødte kunstnerens vision om spejlinger i vand, da STATKRAFT i Norge fik sit nye kunstværk. SnoerGlas har dermed bidraget til den internationale kunstscene. Da
Læs mere her...

Termisk indeklima i henhold til BR15

Termisk indeklima Overholdelse af BR15 krav til termisk indeklima kræver kendskab til glassets muligheder. Forkerte beregninger og forkerte forudsætninger skaber dårlige arbejdsforhold. Kapitel 6
Læs mere her...

En solcelle historie

Anvendelse af solcellerne i Danmark er forholdsvis ny, men historien bag er længere end man tror Historien om solcelleteknologi begynder, da den nitten-årige Edmund Becquerel i 1839 offentliggjord
Læs mere her...

Det korrekte glas afhjælper ophedning

Glasindustrien præsenterer løsninger på de udfordringer for indeklimaet, der følger af den energibetingede stræben efter tættere huse Der er flere temperaturmålinger i spil, når indeklimakvaliteter i
Læs mere her...

Sikringsglas, Klassifikationer

Med sikringsglas kan man skabe miljøer med frit gennemsyn og rigeligt med dagslys selv i udsatte positioner. Sikringsglas - Security Der er kun et sikringsmateriale, blandt alle de materialer som
Læs mere her...

Hvad er "varm kant"

Afstandsprofil har fået tilnavnet "varm kant" Glassene i termoruder holdes adskilt af afstandsprofiler langs hele rudens kant, det hulrum, der herved opstår mellem glassene, er sammen med belægninger
Læs mere her...

Energirammer Eref BR18

Energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel belysning. Med det nye BR18 er teksterne for krav i BR ændret lige
Læs mere her...

Udfordrende energioptimering af Energicenter Voldparken

På den nu nedlagte Voldparken Skole i Brønshøj er Perspektiva vinduessystemet for nylig blevet energioptimeret med både dreje- og vippevinduer. En spændende og udfordrende opgave- ikke mindst fordi de
Læs mere her...

Energiglas blokerer mobilsignaler

I dag bygges nye kontor og bygninger oftest med store glasflader. De store glasflader kan give problemer med mobildækningen, da der altid er brugt energiglas til glasfladerne. Ved særligt velisolere
Læs mere her...

Hvordan skal coated (belagt) glas vende i en termorude?

For at en energirude fungerer, skal belægningen side på den rigtige side. De fleste belagte glas er udført med ”bløde” belægninger (soft-coatninger / off-line-produktion), men enkelte typer udføres
Læs mere her...

Indeklima i henhold til BR15

Indeklimaets kvalitet har stor betydning, fordi vi tilbringer en stor del af vores tid inden døre. Overholdelse af BR15 krav til termisk indeklima kræver kendskab til glassets muligheder. Forkerte b
Læs mere her...

Jernfattigt glas til møbler og interiør

Glas er blevet et vigtigt element for inden for møbel- og interiørindustrien I mange situationer vil der være gode argumenter for at vælge jernfattigt glas for at skabe spændende indretninger. Jernfa
Læs mere her...

Debatindlæg: Energi frem for velbefindende?

Et godt indeklima er vigtigt for, at vi føler os godt tilpas og kan have et godt helbred, og indeklimaet er på den måde en vigtig faktor for en bygnings funktionalitet. Glaskonstruktioner, glasfacader
Læs mere her...