Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

Seneste artikler

Glasbyggesten

Glasbyggesten kan bruges til mange formål Glasbyggesten er et byggemateriale fremstillet af glas, og bruges til vægge og vinduer. De er en fantastisk måde at bringe lys ind i en bygning på. Lyset kom
Læs mere her...

Crystal Palace et hovedværk i 1800 tallets arkitekturhistorie

Crystal Palace blev et vendepunkt i anvendelse af glas til arkitektoniske formål Den første egentlige verdensudstilling blev afholdt i London og åbnede 1.maj 1851. Udstillingen skulle symbolisere Sto
Læs mere her...

Glasproduktion i Danmark fra renæssancen til nu

Glas i Danmark, historisk I slutningen af 1500-tallet var Silkeborg-skovene Danmarks glasmageregn. Kong Frederik den 2. havde brug for glas til sine byggerier og til sine fester, og for at udnytte sk
Læs mere her...

Tirpitz - Glas, beton og stål i klitterne

Tirpitz museet er bygget i beton, stål og glas Ved Vesterhavet tæt ved Blåvand ligger det nye museum Tirpitz. Museet har fået international bevågenhed dels på grund af dets arkitektur og dels på gru
Læs mere her...

Funktion og begreber i BR - Værn

Bygningsreglementet beskriver værn som sikring mod nedstyrtning BRs vejledning definere: Dette er gældende, hvor der er store niveauforskelle (over 0,5 m) mellem gulvet på begge sider af en glasvæg,
Læs mere her...

g-værdi og LT-værdi i solafskærmende glas

Man kan vælge hvor meget solenergi og sollys man vil have gennem glasset Glassets mange funktioner og belægninger giver et utal af muligheder for at opnå den ønskede kombination i glasset med hensyn
Læs mere her...

Fra vinterhave til udestue

En udestue, eller det man tidligere kaldte en vinterhave, kan være en af de bedste forbedringer, man kan tilføre en bygning, det være sig en bolig, en restaurant eller en erhvervsbygning. En udestue f
Læs mere her...

Når håndværket møder kunsten

Vedholdende håndværksmæssig stolthed mødte kunstnerens vision om spejlinger i vand, da STATKRAFT i Norge fik sit nye kunstværk. SnoerGlas har dermed bidraget til den internationale kunstscene. Da
Læs mere her...

Sikringsglas, Klassifikationer

Med sikringsglas kan man skabe miljøer med frit gennemsyn og rigeligt med dagslys selv i udsatte positioner. Sikringsglas - Security Der er kun et sikringsmateriale, blandt alle de materialer som
Læs mere her...

Debatindlæg: Energi frem for velbefindende?

Et godt indeklima er vigtigt for, at vi føler os godt tilpas og kan have et godt helbred, og indeklimaet er på den måde en vigtig faktor for en bygnings funktionalitet. Glaskonstruktioner, glasfacader
Læs mere her...

Fordele ved glasdøre

En af de vigtigste fordele ved indvendige glasdøre er den øgede mængde af naturligt lys der kan strømme ind i en bygning fra rum til rum. Rummene vil føles større og mere åbne, samtidig med, at man un
Læs mere her...

Energimærkning af termoruder

Ingen krav om energimærkning for termoruder men krav on energitilskud for vinduer Der er ikke længere nogen gældende energimærkningsordning for termoruder. Men i BR er der krav om ”energitilskud” for
Læs mere her...

Skader på glasoverflader - Glaspest

Glas er resistent over for svage syrer og vand, men angribes af flussyre, fosforsyre og baser. Ældre glastyper, som ofte indeholder relativt meget alkali, har mindre god resistens og kan angribes af l
Læs mere her...

Glas til indretninger og interiører

Voksende brug af glas til indretninger I udformningen af indvendige rum, får glas en stadig mere udbredt rolle. Glasindustrien har ved at tilbyde en lang række nye produkter, udvikle innovative tekni
Læs mere her...

Ridser på hærdet glas

Antallet af klager over ridser i hærdet glas er stigende Vinduesproducenter og glasproducenterne får flere og flere klager over ridser i glasset på leverede vinduer. Ridserne i glasset kan tilskrives
Læs mere her...

Termisk indeklima i henhold til BR15

Termisk indeklima Overholdelse af BR15 krav til termisk indeklima kræver kendskab til glassets muligheder. Forkerte beregninger og forkerte forudsætninger skaber dårlige arbejdsforhold. Kapitel 6
Læs mere her...

Jernfattigt glas til møbler og interiør

Glas er blevet et vigtigt element for inden for møbel- og interiørindustrien I mange situationer vil der være gode argumenter for at vælge jernfattigt glas for at skabe spændende indretninger. Jernfa
Læs mere her...

Skader på glasoverflader

Forureningen i luften lægger sig på glasset Alle udvendige glas og ruder bliver forurenet fra luftens indhold af støv, røg, kemikalier med videre. Arten og mængden afhænger af lokaliteten. Almind
Læs mere her...

Kan man undgå ridser i hærdet glas?

Vil man have gang i debatten om, hvorfor der er så mange ridser i glasset i nye vinduer med hærdet glas, er det svært at finde nogen, der er parate til at diskutere problemerne. Man får det indtryk, a
Læs mere her...

Anisotropier og andre optiske fænomener, ikke altid en skade

Anisotropier Anisotropier er en fysisk effekt i varmebehandlede glas (hærdet og varmeforstærket), som skyldes den interne spændingsfordeling. Afhængig af synsvinklen opfattes det som mørkt farvede ri
Læs mere her...

Inddækkede altaner

Inddækning vinder frem Inddækkede altaner er en tendens, der breder sig i københavnske boliger. Aktuelt får en stor del af beboerne inddækket altanerne, når Hjortegården i Herlev undergår en større b
Læs mere her...

Udfordrende energioptimering af Energicenter Voldparken

På den nu nedlagte Voldparken Skole i Brønshøj er Perspektiva vinduessystemet for nylig blevet energioptimeret med både dreje- og vippevinduer. En spændende og udfordrende opgave- ikke mindst fordi de
Læs mere her...

Graddage og vinduers energitilskud

Et vinduets samlede energitilskud er et udtryk for et vindues energimæssige egenskaber, som er den tilførte solvarme minus varmetabet fra vinduet regnet hen over en fyringssæson. Jo højere positivt ta
Læs mere her...

”Usynlig” energirenovering på Statens Scenekunstskole

Et 15 meter bredt glasparti i otte meters højde. Der var tale om en spændende udfordring, da Glarmestre Snoer og Sønner energirenoverede glaspartiet i gavlen af den klassisk B&W-hal på Holmen i Københ
Læs mere her...

Hvad er "varm kant"

Afstandsprofil har fået tilnavnet "varm kant" Glassene i termoruder holdes adskilt af afstandsprofiler langs hele rudens kant, det hulrum, der herved opstår mellem glassene, er sammen med belægninger
Læs mere her...

Varm kant

Fra et energiperspektiv er det særlig kanten på glasset, der er det svage punktet. En vigtig faktor er derfor varmeegenskaberne i afstandslisten i termovinduerne, den såkaldt varmkant. SWISSPACER varm
Læs mere her...

Termiskbrud forårsaget af varmestråling

Et termisk brud opstår, når der er for store temperaturforskelle i glasset Oftest er det glassets midterfelt, der opvarmes i forhold til randfeltet. Midterfeltet vil udvide sig, men fastholdes af ran
Læs mere her...

Energirammer BR15

Energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel belysning. Tilført energi fra forskellige energiforsyningsformer s
Læs mere her...

Reklamation på glas

Hvordan anmelder man en reklamation på glas korrekt? Der er mange situationer, hvor der kan opstå fejl i glas og termoruder, da det håndteres individuelt af mennesker i hele processen fra glasværk, v
Læs mere her...

Vinterbekendtgørelse og vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger kan være med til at hindre skader på personer og på byggeri For at sikre byggeriet forsvarligt mod fugt og kulde i vinterhalvåret skal der foretages de rette foranstaltninger.
Læs mere her...