Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

Seneste artikler

Bygningsglas, glas til bygninger

Det er vigtigt at definere funktionskravene til glaskonstruktionen for at kunne vælge det rigtige glas. Baseret på den konstruktion, som glasset skal placeres i, vælges først primær funktion. Dette
Læs mere her...

Ingen bly i nybyggeri

Bly kan skade miljø og sundhed. Siden år 2000 har det været forbudt at anvende bly i nybyggeri, og fra september 2007 blev det forbudt at bruge bly til renovering af eksisterende bygninger. Bly h
Læs mere her...

Svanemærket

Miljømærkede produkter eller ydelser er blandt de mindst miljøbelastende af sin slags. Det Nordiske Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanen. Svanemærket k
Læs mere her...

Livscyclusvurdering

Fra ”vugge til grav” er et paradigme, til at se på et produktets livscyklus og fungerer som ideal for minimalt miljøbelastende design. Den vestlige produktionskultur bygger på, at vi tager råstoff
Læs mere her...

Termoruders glaslister

Glaslister har flere funktioner. Glaslister skal dels fastholde termoruden i falsen og dels afdække termorudens fuge. Glaslisten skal give mulighed for at falsen kan ventileres ,at den kondens, der d
Læs mere her...

GAPS – Nyt psykiatrisygehus i Slagelse

I 2015 blev dørene endelig slået op for det nye psykiatrisygehus i Slagelse, også kendt som GAPS. Formålet med dette nye psykiatrisygehus var at samle fire eksisterende mindre enheder i ét byggeri. Pr
Læs mere her...

Termisk indeklima, solstråling

Solens stråler bidrager til temperaturforholdene i bygninger. Rumtemperaturen er ikke udtryk for, hvordan den person, der sidder i lokalet, har det temperaturmæssigt. Her spiller andre faktorer ind s
Læs mere her...

Brandsikring af byggeri og brandteknisk dokumentering

Glas kan være brandbeskyttende. Engang var brandbeskyttelse lig med tætte, uigennemsigtige konstruktioner i stål, beton og mursten. I dag har forædlede glasprodukter forandret forudsætningerne. Glaso
Læs mere her...

Støjdæmpning med forsatsramme

Lydreduktion opnås ved, at vinduet er tæt og, at der er stor afstand mellem ruderne. Målinger har vist at man enkelt og billigt opnår den mest effektive lyd-reduktion i ældre bygninger med traditione
Læs mere her...

Kirker en særlig udfordring - forsatsvinduer

Lyset skal fortsat kunne vælde ind i kirkerummet fra de enestående smukke vinduesnicher. Kirker og bygninger med bevaringsværdig arkitektur er sårbare i relation til modernisering af vinduer. Kirker
Læs mere her...

Eftermonteret solafskærmningsfilm på glas

Behovet for solafskærmende vinduer vokser i takt med, at vores bygninger bliver opført med større glasarealer end tidligere. Man er glad for sollyset, men ville gerne have undgået noget af solvarmen.
Læs mere her...

Silketrykt glas

Glas med silketryk er et sikkerhedsglas. Silketryk er en trykmetode, der oprindeligt stammer fra Kina. Metoden har udviklet sig en del over tiden, men i dag laver man mønster ved at anvende en dug a
Læs mere her...

Renovér vinduerne og skån miljøet

Gamle vinduer holder typisk mere end 200 år Bygninger kan være omfattet af fredningskrav, der betyder at vinduerne ikke må udskiftes, og man derfor må vælge en løsning med forsatsruder. Der kan do
Læs mere her...

Forsatsvinduer til Københavns universitets bibliotek

Forsatsvinduer, æstetik og energioptimering Biblioteket til Københavns Universitet i Fiolstræde er tegnet i 1861 af arkitekten Johan D. Herholdt. Bibliotekskommissionen ikke kunne blive enig med dati
Læs mere her...

Your condensation

Olafur Eliassons værk Your condensation er skabt specielt til tagpavillionen på taget af Aros. Tagpavillionen er opført så museets gæster kan komme tørskoet op i et andet af Olafur Eliassons værker;
Læs mere her...

Energiglas blokerer mobilsignaler

I dag bygges nye kontor og bygninger oftest med store glasflader. De store glasflader kan give problemer med mobildækningen, da der altid er brugt energiglas til glasfladerne. Ved særligt velisolere
Læs mere her...

Krav til indendørs kunstig belysning

Generelle krav og vejledning vedrørende indendørs kunstig belysning findes i Bygningsreglementet. Belysning i et rum har betydning for vores oplevelse af rummet. Kunstlys er lettere at ændre end dag
Læs mere her...

Hvad består spejle af og, hvor bruger vi dem

Et spejl, har en glat, blank overflade, der reflekterer lysets stråler, så der opstår billeder på dets overflade. Et spejl, har en glat, blank overflade, der reflekterer lysets stråler og bevirker at
Læs mere her...

Indeklima i henhold til BR15

Indeklimaets kvalitet har stor betydning, fordi vi tilbringer en stor del af vores tid inden døre. Overholdelse af BR15 krav til termisk indeklima kræver kendskab til glassets muligheder. Forkerte b
Læs mere her...

Indretning med spejle

Spejle kan bruges i mange vidt forskellige sammenhænge fra badeværelser til caféer. Spejle har gennem tiderne været anvendt til at skabe forskellige effekter i indretningen. Spejle er oftest blevet
Læs mere her...

Forsatsvinduer

Energiforbedring og hensyn til arkitekturen og miljøet Forsatsvinduer anvendes typisk i byggerier, hvor der ønskes energiforbedring af vinduer, og man ønsker at bevare de eksisterende vinduer af hens
Læs mere her...

Glas og farver

Farver i glasset Glas har i sig selv en farve, og afhængigt af glastype og glastykkelse ændres det visuelle udtryk. Lyset strømmer igennem glasset og farver rummet i en farve. Når man ser glasser ude
Læs mere her...

Støj

Støjen kan reduceres ved at forbedre vinduerne Mere end hver fjerde bolig i Danmark ligger i et område, hvor støjen fra vejtrafikken er højere end den vejledende grænse for støj i boligområder. Støje
Læs mere her...

Den trekantede himmel – et spejlunivers

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg fik i 2013 et nyt kunstværk til skulpturparken. Kunstværket er en havepavillon og har titlen Den trekantede himmel. Kunstværket er udført af Olafur Eliasson og
Læs mere her...

Glaskeramik og induktion

Glaskeramik Glaskeramiske kogeplader og induktionskogeplader er fremstillet af en speciel glaskeramik, der er modstandsdygtig over for stød og temperaturer op til 750 °C. For alle glaskeramiske plade
Læs mere her...

Spejle til indvendig brug

Et spejl er et glas af floatglas, hvor bagsiden er belagt med et reflekterende lag af sølv. Laget af sølv er beskyttet på bagsiden med et lag kobber eller med et eller flere lag beskyttende lak. De
Læs mere her...

Regler for belysning på arbejdspladser

Bygningsreglementet stiller krav om, at standarderne i DS700-serien benyttes, når der er tale om belysning i arbejdslokaler, derfor er disse krav lovkrav og skal overholdes. Ud over de generelle kr
Læs mere her...

Forskellige løsninger til fortsatsvinduer

Det kan være en forsatsrude monteret direkte på vinduet eller en separat ramme med rude. Om man vælger forsatsrude monteret direkte på vinduet eller i separat ramme er afhængigt af, hvor meget plads
Læs mere her...

Støjgrænser fra Miljøstyrelsen

Der findes vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. De vejledende støjgrænser er almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen.
Læs mere her...

Gulv- og trappeglas

Spændende løsninger og lys og kig til underetagen, der er mange muligheder med glas til gulve og trapper. Gulv- og trappeglas kan bruges til at skabe arkitektoniske spændende løsninger samt sikre lys
Læs mere her...

Kontakt os

Vi vil være de bedste indenfor glasviden, så har du spørgsmål eller input til vores site, skal du være mere end velkommen til at kontakte os.

Glasfakta

Glasfakta tilbyder vejledning og rådgivning inden for et bredt spektrum af glasområdet

Læs mere her...

Login

Vi tilbyder et login til alle interesserede brugere af Glasfakta, læs mere om fordelene og vores priser.

Læs mere her...

Kom med på Glasfakta

Vil du have dine ydelser og produkter vist på Glasfakta, så kontakt os for at få et tilbud