Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

Seneste artikler

Forsatsvinduer til Københavns universitets bibliotek

Forsatsvinduer, æstetik og energioptimering Biblioteket til Københavns Universitet i Fiolstræde er tegnet i 1861 af arkitekten Johan D. Herholdt. Bibliotekskommissionen ikke kunne blive enig med dati
Læs mere her...

Ingen bly i nybyggeri

Bly kan skade miljø og sundhed. Siden år 2000 har det været forbudt at anvende bly i nybyggeri, og fra september 2007 blev det forbudt at bruge bly til renovering af eksisterende bygninger. Bly h
Læs mere her...

Mærkning af glas til køretøjer, E-koder

Glas til brug i rullende materiel må ikke sælges eller anvendes uden særlig godkendelse Regler for glas til rullende materiel er specificeret i Regulativ nr. 43 fra (FN/ECE) - Ensartede forskrifter
Læs mere her...

Regler for belysning på arbejdspladser

Bygningsreglementet stiller krav om, at standarderne i DS700-serien benyttes, når der er tale om belysning i arbejdslokaler, derfor er disse krav lovkrav og skal overholdes. Ud over de generelle kr
Læs mere her...

Formgivning af bilruder

Glas er et viskoelastisk materiale, hvis mekanise egenskaber ændrer sig meget hurtigt i løbet af en lille temperatur variation. Mellem 500° - 600°C falder dets viskositet med en faktor på 10.000, ford
Læs mere her...

Eftermonteret solafskærmningsfilm på glas

Behovet for solafskærmende vinduer vokser i takt med, at vores bygninger bliver opført med større glasarealer end tidligere. Man er glad for sollyset, men ville gerne have undgået noget af solvarmen.
Læs mere her...

Når standardsystemer bliver til specialløsninger

Ovenlysrenovering kan være et godt eksempel på, hvordan standardsystemer kan kombineres og blive til en kosteffektiv specialløsning. Coloplast fik en fremtidssikret glasløsning med optimalt lysindfa
Læs mere her...

Støj

Støjen kan reduceres ved at forbedre vinduerne Mere end hver fjerde bolig i Danmark ligger i et område, hvor støjen fra vejtrafikken er højere end den vejledende grænse for støj i boligområder. Støje
Læs mere her...

Glas og farver

Farver i glasset Glas har i sig selv en farve, og afhængigt af glastype og glastykkelse ændres det visuelle udtryk. Lyset strømmer igennem glasset og farver rummet i en farve. Når man ser glasser ude
Læs mere her...

Brandsikring af byggeri og brandteknisk dokumentering

Glas kan være brandbeskyttende. Engang var brandbeskyttelse lig med tætte, uigennemsigtige konstruktioner i stål, beton og mursten. I dag har forædlede glasprodukter forandret forudsætningerne. Glaso
Læs mere her...

Termisk indeklima, solstråling

Solens stråler bidrager til temperaturforholdene i bygninger. Rumtemperaturen er ikke udtryk for, hvordan den person, der sidder i lokalet, har det temperaturmæssigt. Her spiller andre faktorer ind s
Læs mere her...

Silketrykt glas

Glas med silketryk er et sikkerhedsglas. Silketryk er en trykmetode, der oprindeligt stammer fra Kina. Metoden har udviklet sig en del over tiden, men i dag laver man mønster ved at anvende en dug a
Læs mere her...

Solfilm på bilruder

Transportministeriet har i ”Bekendtgørelse nr. 434 af 29.04.2014: Detailforskrifter for Køretøjer 2014” foreskrevet krav til solfilm på ruder gældende fra 12. maj 2014. Detailforskrifterne udkommer
Læs mere her...

Værn, rækværk, gelænder

Et værn, også kaldet rækværk eller gelænder, er en afskærmning eller afspærring, der skal sikre, at man ikke falder ud over kanten på eksempelvis en altan, en tagterrasse eller en trappe. Et værn s
Læs mere her...

Bygningsglas, glas til bygninger

Det er vigtigt at definere funktionskravene til glaskonstruktionen for at kunne vælge det rigtige glas. Baseret på den konstruktion, som glasset skal placeres i, vælges først primær funktion. Dette
Læs mere her...

Støjgrænser fra Miljøstyrelsen

Der findes vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. De vejledende støjgrænser er almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen.
Læs mere her...

Indeklima i henhold til BR15

Indeklimaets kvalitet har stor betydning, fordi vi tilbringer en stor del af vores tid inden døre. Overholdelse af BR15 krav til termisk indeklima kræver kendskab til glassets muligheder. Forkerte b
Læs mere her...

Vurdering af fejl på forruder ved syn

Trafikstyrelsen udarbejdede i juni 2012 nye regler for vurdering af fejl på forruder ved syn. Baggrunden for de nye regler var, at man ønskede stor ensartethed i bedømmelsen af forruder ved syn. Samt
Læs mere her...

Glaskeramik og induktion

Glaskeramik Glaskeramiske kogeplader og induktionskogeplader er fremstillet af en speciel glaskeramik, der er modstandsdygtig over for stød og temperaturer op til 750 °C. For alle glaskeramiske plade
Læs mere her...

Spejle til indvendig brug

Et spejl er et glas af floatglas, hvor bagsiden er belagt med et reflekterende lag af sølv. Laget af sølv er beskyttet på bagsiden med et lag kobber eller med et eller flere lag beskyttende lak. De
Læs mere her...

Energiglas blokerer mobilsignaler

I dag bygges nye kontor og bygninger oftest med store glasflader. De store glasflader kan give problemer med mobildækningen, da der altid er brugt energiglas til glasfladerne. Ved særligt velisolere
Læs mere her...

Lystransmittans i bilruder

Transportministeriet har i Bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014: Detailforskrifter for Køretøjer 2014 foreskrevet krav til lystransmittanser i ruder gældende fra 12. maj 2014. Detailforskrifter
Læs mere her...

Krav til indendørs kunstig belysning

Generelle krav og vejledning vedrørende indendørs kunstig belysning findes i Bygningsreglementet. Belysning i et rum har betydning for vores oplevelse af rummet. Kunstlys er lettere at ændre end dag
Læs mere her...

Hvad består spejle af og, hvor bruger vi dem

Et spejl, har en glat, blank overflade, der reflekterer lysets stråler, så der opstår billeder på dets overflade. Et spejl, har en glat, blank overflade, der reflekterer lysets stråler og bevirker at
Læs mere her...

Sikkerhedsglas i køretøjer

Transportministeriet har i ”Bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014: Detailforskrifter for Køretøjer 2014” foreskrevet krav til brug af sikkerhedsglas i ruder gældende fra 12. maj 2014. Detailfors
Læs mere her...

Den trekantede himmel – et spejlunivers

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg fik i 2013 et nyt kunstværk til skulpturparken. Kunstværket er en havepavillon og har titlen Den trekantede himmel. Kunstværket er udført af Olafur Eliasson og
Læs mere her...

Indretning med spejle

Spejle kan bruges i mange vidt forskellige sammenhænge fra badeværelser til caféer. Spejle har gennem tiderne været anvendt til at skabe forskellige effekter i indretningen. Spejle er oftest blevet
Læs mere her...

Your condensation

Olafur Eliassons værk Your condensation er skabt specielt til tagpavillionen på taget af Aros. Tagpavillionen er opført så museets gæster kan komme tørskoet op i et andet af Olafur Eliassons værker;
Læs mere her...

Shadow box

Glas har tidligere i bygningssammenhæng udelukkende været betragtet som et vinduesmateriale. Da man begyndte at bygge med glas i brystninger brugtes farvede, mørke ofte reflekterende glas eller malede
Læs mere her...

GAPS – Nyt psykiatrisygehus i Slagelse

I 2015 blev dørene endelig slået op for det nye psykiatrisygehus i Slagelse, også kendt som GAPS. Formålet med dette nye psykiatrisygehus var at samle fire eksisterende mindre enheder i ét byggeri. Pr
Læs mere her...

Kontakt os

Vi vil være de bedste indenfor glasviden, så har du spørgsmål eller input til vores site, skal du være mere end velkommen til at kontakte os.

Glasfakta

Glasfakta tilbyder vejledning og rådgivning inden for et bredt spektrum af glasområdet

Læs mere her...

Login

Vi tilbyder et login til alle interesserede brugere af Glasfakta, læs mere om fordelene og vores priser.

Læs mere her...

Kom med på Glasfakta

Vil du have dine ydelser og produkter vist på Glasfakta, så kontakt os for at få et tilbud