g-værdi, man kan styre hvor meget solenergi, der skal komme gennem glasset

Glas solenergi og sollys. Solafskærmende glas
Dagslys er den bedste arbejdsbelysning
Glasindustrien: Personsikkerhedsglas i boligen
Snoer leverer glasfacade til nyt pandahus i Zoo

Seneste artikler

Udvendig kondens på vinduer

Kondens er et naturligt fænomen Udvendig kondens på ruden er et bevis på et godt valg af vindue og glaskombination, der isolerer godt. Kondens er et naturligt fænomen, som kan opstå på alle overflade
Læs mere her...

Termoruder og glas på byggepladsen

Som mange andre produkter skal termoruder transporteres, opbevares og monteres rigtigt, for at de kan opfylde forventningerne til funktion og levetid. Det er derfor vigtigt, at de følgende råd efterle
Læs mere her...

EW: Brandbeskyttende glas med integritet og mindre varmestråling

Varmestråling passerer stort set uhindret gennem almindeligt glas Varmestråling udsendes især fra flammer, men også gløder fra en brand i et fast stof for eksempel træ udsender varmestråling. Varmes
Læs mere her...

Floatglas

Floatglas er grundlaget for alt planglas Produktion af glas kræver plads og rigtig meget varme. Det var Pilkington som i halvtredserne opfandt og udviklede floatglasprocessen, som revolutionerede fre
Læs mere her...

Haze i glas

Man skal være opmærksom på at haze er en karakteristik, der kan være til stede i glasprodukter samtidig med flere andre forhold, og derfor må denne forklaring ikke bruges alene til at foretage en vurd
Læs mere her...

Sikkerhedsglas, Klassifikationer

Sikkerhedsglas bruges hvor mennesker kan komme til skade, hvis glasset går itu. Med sikkerhedsglas (safety) og sikringsglas (security) kan man skabe miljøer med frit gennemsyn og rigeligt med dagsly
Læs mere her...

Markering af glaspartier og glasdøre

Glaspartier og glasdøre skal have tydelige markering på glasset Det er ikke kun svagtseende, der oplever, at det kan være svært at se en glasvæg eller en glasdør. Begrebet tilgængelighed er ikke kun
Læs mere her...

Personsikkerhed og glas

Retningslinjer i bygningsreglementet Glas er stærkere end man tror, især lidt tykkere glas. Tidligere anvendte man 2 mm maskintrukket glas, hvilket selvfølgelig gav os indtryk af, at glas er meget sk
Læs mere her...

Snelast

Snelasten er blevet tungere, så reglerne blev skærpet pr. 1. marts 2013: DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012. Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker – Del 1-3: Generelle last – Snelast. De nati
Læs mere her...

Sikkerhedsglas – Sikringsglas, DS INSTA 154, historisk

Historisk standard Ofte ses brug af gamle udgåede standarder med hensyn til sikring (security) og sikkerhed (safety). Den tidligere danske standard DS/INSTA 154 blandede sikring og sikkerhed sammen
Læs mere her...

Energimærkning af termoruder er ophørt

Fra 1999 til 2014 var der en frivillig ordning for energimærkning af termoruder. Ordningen dokumenterede oplysninger om U-værdi, lystransmittans og solenergitransmittans (U/LT/g). Ordningen om energim
Læs mere her...

Udskiftning af vinduer

Spar på varmeregningen ved at forbedre vinduerne Det kan ofte betale sig at forny eller udskifte dårligt isolerende vinduer med energirigtige vinduer. Husets arkitektur og økonomiske overvejelser har
Læs mere her...

Projektering med sikkerhedsglas

Sikkerhedsglas skal anvendes, hvor der vil være risiko for personskade ved kollision eller gennembrydning af glasset - ellers skal der være afskærmning mod glasset Ved planlægning og projektering af
Læs mere her...

Termoruder i høje højder

Hvad sker der med termoruder, når de monteres i byggerier i højtliggende områder, og kan termoruder holde til, at blive transporteret over bjergkæder Højdeforskellen, mellem hvor termoruder producere
Læs mere her...

Energirammer Eref BR18

Energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel belysning. Med det nye BR18 er teksterne for krav i BR ændret lige
Læs mere her...

Værn og afskærmning

Afskærmning anvendes, når der ikke bruges sikkerhedsglas. BR18 kapitel 2, Adgangsforhold (§ 48 - § 62) Værn § 58 - § 60 ”§ 58 Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske
Læs mere her...

Sikringsglas - Forsikringskrav

Man skal have fastlagt, hvilken type sikringsglas, der er aktuel i den specifikke situation. Sikringskravene kan variere meget, selv inden for den samme bygning, derfor er det vigtigt, at sikringskra
Læs mere her...

U-værdi, belægning, gas og afstand

For at opnå den bedste U-værdi, skal man kende alle funktionerne i det aktuelle glas. U-værdien er afhængig af belægninger, gas og afstanden mellem glassene. Isoleringsevenen (U-værdi W/m²K) i
Læs mere her...

Snelast, generelt

Snelast på glas skal være kendt, da det er dimensionsgivende for glastykkelsen Alle udvendige konstruktioner med vandrette overflader eller overflader med en vandret hældning bliver belastet af snela
Læs mere her...

Tolerancer – Huller i lamineret glas

Fastgørelse med bolte skal planlægges med stor præcision. Glasmontage med boltefastgørelse i lamineret glas – både 2- og 3-lags - herunder fastlæggelse af tolerancer og glasmål skal planlægges omhygg
Læs mere her...

Glasværn -Valg af glas, dimensionering og typer

Vejledning fra Glasindustrien Juni 2008 NB Glasindustriens vejledning er under opdatering pga nyt BR og dermed ny vejledning om personsikkerhed. Vejledningen fra 2008 er forsat gældende under de f
Læs mere her...

Eftermonteret film

Eftermontering af film betyder store risici, da monteringen oftest ikke foretages korrekt Tilsyneladende problemfrit med eftermontering af solbeskyttelsesfolie og andre folier, men montøren skal kend
Læs mere her...

Glas til elevatorer - Vejledning fra Glasindustrien

Der er specielle lovkravene til glas i elevatorer for at sikrer personsikkerheden Når der skal vælges glas til elevatorer, stilles der andre krav til standarder, mærkning og prøvning end til bygnings
Læs mere her...

Håndtering af vinduer og ruder

Tekniske hjælpemidler skal sikre unødige skader Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger. Derfor skal der bruges egnede tekniske hjælpemidler til t
Læs mere her...

Termisk hærdet sikkerhedsglas

Der er fordele og ulemper ved anvendelse af hærdet glas Termisk hærdet glas får sin styrke ved, at det først varmes op til 600-650°C, så det bliver (næsten) blødt og spændingsfrit, hvorefter det køle
Læs mere her...

Brandbeskyttende glas - Vejledning

Med Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts DBI vejledning 37 ”Glas og brand –Brandbeskyttende glas i bygningsdele” er der hjælp at hente. Vejledningen er udarbejdet for at give et overblik over
Læs mere her...

Sikkerheds- og sikringsfilm på glas

Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader. Der kan bruges sikkerhedsfilm, hvis nedenståe
Læs mere her...

Gulv- og trappeglas

Spændende løsninger og lys og kig til underetagen, der er mange muligheder med glas til gulve og trapper. Gulv- og trappeglas kan bruges til at skabe arkitektoniske spændende løsninger samt sikre lys
Læs mere her...

Lystransmittans i bilruder

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i ”Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr” BEK nr. 1595 af 15/12/2016 foreskrevet krav til bla. glastype og lystransmitta
Læs mere her...

Glas i elevatorer før Elevatordirektivet

Denne vejledning omhandler glas i elevatorer m.v., som allerede er installeret og ibrugtaget. Nærmere bestemt omhandler vejledningen personelevatorer og person- godselevatorer, der er ibrugtaget før E
Læs mere her...
x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev