Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

Seneste artikler

Skader på glasoverflader

Forureningen i luften lægger sig på glasset Alle udvendige glas og ruder bliver forurenet fra luftens indhold af støv, røg, kemikalier med videre. Arten og mængden afhænger af lokaliteten. Almind
Læs mere her...

Lystransmittans i bilruder

Transportministeriet har i Bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014: Detailforskrifter for Køretøjer 2014 foreskrevet krav til lystransmittanser i ruder gældende fra 12. maj 2014. Detailforskrifter
Læs mere her...

Energirammer BR15

Energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel belysning. Tilført energi fra forskellige energiforsyningsformer s
Læs mere her...

Crystal Palace et hovedværk i 1800 tallets arkitekturhistorie

Crystal Palace blev et vendepunkt i anvendelse af glas til arkitektoniske formål Den første egentlige verdensudstilling blev afholdt i London og åbnede 1.maj 1851. Udstillingen skulle symbolisere Sto
Læs mere her...

Skader på glasoverflader - Glaspest

Glas er resistent over for svage syrer og vand, men angribes af flussyre, fosforsyre og baser. Ældre glastyper, som ofte indeholder relativt meget alkali, har mindre god resistens og kan angribes af l
Læs mere her...

Vinterbekendtgørelse og vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger kan være med til at hindre skader på personer og på byggeri For at sikre byggeriet forsvarligt mod fugt og kulde i vinterhalvåret skal der foretages de rette foranstaltninger.
Læs mere her...

Kan man undgå ridser i hærdet glas?

Vil man have gang i debatten om, hvorfor der er så mange ridser i glasset i nye vinduer med hærdet glas, er det svært at finde nogen, der er parate til at diskutere problemerne. Man får det indtryk, a
Læs mere her...

Førerværn til traktorer

Der er få specifikke regler for glas til førerhuse Arbejdstilsynet har i deres anvisning ingen specifikke regler for glas til førerhus udover nogle generelle anvisninger som: ”Vinduesruder skal vær
Læs mere her...

Glasbyggesten

Glasbyggesten kan bruges til mange formål Glasbyggesten er et byggemateriale fremstillet af glas, og bruges til vægge og vinduer. De er en fantastisk måde at bringe lys ind i en bygning på. Lyset kom
Læs mere her...

Vurdering af fejl på forruder ved syn

Trafikstyrelsen udarbejdede i juni 2012 nye regler for vurdering af fejl på forruder ved syn. Baggrunden for de nye regler var, at man ønskede stor ensartethed i bedømmelsen af forruder ved syn. Samt
Læs mere her...

Ridser på hærdet glas

Antallet af klager over ridser i hærdet glas er stigende Vinduesproducenter og glasproducenterne får flere og flere klager over ridser i glasset på leverede vinduer. Ridserne i glasset kan tilskrives
Læs mere her...

Energimærkning af termoruder

Ingen krav om energimærkning for termoruder men krav on energitilskud for vinduer Der er ikke længere nogen gældende energimærkningsordning for termoruder. Men i BR er der krav om ”energitilskud” for
Læs mere her...

Shadow box

Glas har tidligere i bygningssammenhæng udelukkende været betragtet som et vinduesmateriale Da man begyndte at bygge med glas i brystninger anvendte man farvede, mørke ofte reflekterende glas eller
Læs mere her...

Anisotropier og andre optiske fænomener, ikke altid en skade

Anisotropier Anisotropier er en fysisk effekt i varmebehandlede glas (hærdet og varmeforstærket), som skyldes den interne spændingsfordeling. Afhængig af synsvinklen opfattes det som mørkt farvede ri
Læs mere her...

bips - Beskrivelse af glasfacader A114, juni 2016

Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af glasfacader og glastage Denne anvisning er et værktøj, der kan benyttes som grundlag for aftale om fordeling af projekteringsyd
Læs mere her...

Reklamation på glas

Hvordan anmelder man en reklamation på glas korrekt? Der er mange situationer, hvor der kan opstå fejl i glas og termoruder, da det håndteres individuelt af mennesker i hele processen fra glasværk, v
Læs mere her...

Energi-neutrale vinduer på vej

Winsmart, stort EU-projekt til at udvikling af fremtidens energivinduer Teknologisk Institut er projektleder på et stort internationalt EU projekt, som udvikler fremtidens vinduer. Ambitionen er at s
Læs mere her...

Solfilm på bilruder

Transportministeriet har i ”Bekendtgørelse nr. 434 af 29.04.2014: Detailforskrifter for Køretøjer 2014” foreskrevet krav til solfilm på ruder gældende fra 12. maj 2014. Detailforskrifterne udkommer
Læs mere her...

Svævende buslogs i Købenshavns Lufthavn

Snoer leverer svævende Buslogs til Københavns Lufthavn Når 3 meter høje glasvægge elegant svæver 8 cm over jorden uden nogen fastgørelse i toppen, kan det fange de fleste glarmestres opmærksomhed. Ik
Læs mere her...

Fra vinterhave til udestue

En udestue, eller det man tidligere kaldte en vinterhave, kan være en af de bedste forbedringer, man kan tilføre en bygning, det være sig en bolig, en restaurant eller en erhvervsbygning. En udestue f
Læs mere her...

Varm kant

Fra et energiperspektiv er det særlig kanten på glasset som er det svage punktet. En vigtig faktor er derfor varmeegenskaberne i afstandslisten i termovinduerne, den såkaldt varmkant. SWISSPACER varmk
Læs mere her...

Fordele ved glasdøre

En af de vigtigste fordele ved indvendige glasdøre er den øgede mængde af naturligt lys der kan strømme ind i en bygning fra rum til rum. Rummene vil føles større og mere åbne, samtidig med, at man un
Læs mere her...

Facadesystem anvendt til forsatsvinduer i Kødbyen

Kreativ brug af udvendigt facadesystem til indvendige forsatsvinduer, da fredet bygning blev energirenoveret i Københavns Hvide Kødby Den Hvide Kødby er et karakteristisk og fredet anlæg i København.
Læs mere her...

g-værdi og LT-værdi i solafskærmende glas

Man kan vælge hvor meget solenergi og sollys man vil have gennem glasset Glassets mange funktioner og belægninger giver et utal af muligheder for at opnå den ønskede kombination i glasset med hensyn
Læs mere her...

Inddækkede altaner

Inddækning vinder frem Inddækkede altaner er en tendens, der breder sig i københavnske boliger. Aktuelt får en stor del af beboerne inddækket altanerne, når Hjortegården i Herlev undergår en større b
Læs mere her...

Formgivning af bilruder

Glas er et viskoelastisk materiale, hvis mekanise egenskaber ændrer sig meget hurtigt i løbet af en lille temperatur variation. Mellem 500° - 600°C falder dets viskositet med en faktor på 10.000, ford
Læs mere her...

Gennemsigtigt træ til solceller og drivhuse

Gennemsigtigt træ til solceller, facader og vinduer Forskere fra Kungliga Tekniska Högskolan, KHT i Stockholm har nu udviklet gennemsigtigt træ, der blandt andet kan bruges som et vigtig element i fr
Læs mere her...

Funktion og begreber i BR - Værn

Bygningsreglementet beskriver værn som sikring mod nedstyrtning BRs vejledning definere: Dette er gældende, hvor der er store niveauforskelle (over 0,5 m) mellem gulvet på begge sider af en glasvæg,
Læs mere her...

Glas til indretninger og interiører

Voksende brug af glas til indretninger I udformningen af indvendige rum, får glas en stadig mere udbredt rolle. Glasindustrien har ved at tilbyde en lang række nye produkter, udvikle innovative tekni
Læs mere her...

Glasproduktion i Danmark fra renæssancen til nu

Glas i Danmark, historisk I slutningen af 1500-tallet var Silkeborg-skovene Danmarks glasmageregn. Kong Frederik den 2. havde brug for glas til sine byggerier og til sine fester, og for at udnytte sk
Læs mere her...

Kontakt os

Vi vil være de bedste indenfor glasviden, så har du spørgsmål eller input til vores site, skal du være mere end velkommen til at kontakte os.

Glasfakta

Glasfakta tilbyder vejledning og rådgivning inden for et bredt spektrum af glasområdet

Læs mere her...

Login

Vi tilbyder et login til alle interesserede brugere af Glasfakta, læs mere om fordelene og vores priser.

Læs mere her...

Kom med på Glasfakta

Vil du have dine ydelser og produkter vist på Glasfakta, så kontakt os for at få et tilbud.